Asset Publisher Asset Publisher

„Spotkania z lasem” – zastosowanie drewna

Rozejrzyjcie się wokół siebie, a teraz wyobraźcie sobie, że wszystko, co powstało przy użyciu drewna – znika. Niewiele zostanie, prawda?

Drewno to ekologiczny, w pełni odnawialny surowiec. Kiedy powstaje, zużywana jest energia słońca, woda i dwutlenek węgla.

Jeśli zrezygnujemy z drewna, w naszych domach będzie mnóstwo tworzyw sztucznych i metalu. Należy pamiętać, że produkcja i utylizacja polimerów,  z których powstają tworzywa sztuczne, jest bardzo energochłonna i wodochłonna oraz że obciąża środowisko naturalne. Z kolei rudy metali są nieodnawialne - co zrobimy, gdy je wyczerpiemy?

Drewno towarzyszy człowiekowi od początku istnienia ludzkości i niech tak zostanie na zawsze. Do tej pory jest go pod dostatkiem w polskich lasach i dalej tak będzie. Leśnicy gospodarując lasami mają na uwadze aktualne potrzeby społeczeństwa, ale myślą również jak zapewnić ich realizację przyszłym pokoleniom.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Obejrzyjcie program.