Asset Publisher Asset Publisher

#ŁączaNasDrzewa

Na terenie naszego nadleśnictwa dnia 5 maja, pod wodzą naszego Nadleśniczego Roberta Paciorka  „Połączyły Nas Drzewa”.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządowców m.in. Naszego Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, Pana Franciszka Gutowskiego oraz Wójta Gminy Golub – Dobrzyń Marka  Ryłowicza. Udało nam się posadzić blisko 6 tysięcy drzew.

W sadzeniu nowego pokolenia lasu pomagali nam także, strażacy z  PSP w Golubiu-Dobrzyniu na czele z Komendantem Powiatowym Witoldem Juszczakiem oraz pracownicy urzędów, młodzież oraz lokalna społeczność.

Wszystkim wam serdecznie dziękujemy za udział !

Tym samym w całym

Kraju odbyły się podobne akcje !

Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiosennej przyrody, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy. I to właśnie przyświeca organizatorom akcji „Łączą nas drzewa”.

Druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” odbyła się 5 maja. W niemal 130 lokalizacjach na terenie całej Polski lokalne społeczności, w tym młodzież, przedstawiciele samorządów i władz państwowych, zasadzili dziesiątki tysięcy młodych drzew. Sadzenie było okazją do zapoznania się z codzienną pracą leśników, którzy organizują wydarzenia w terenie.

Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, mówi:

Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30 proc. powierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić drzewa, bo to one są kluczowym elementem zielonej infrastruktury naszego kraju.

¾ lasów w kraju znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą gospodarkę leśną, uwzględniającą potrzeby przyrody, ludzi oraz gospodarki. Niebagatelne zasoby leśne znajdują się też w rękach prywatnych.

Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lasu, wspólna troska o lasy jest dla nas, leśników celem nadrzędnym. Drzewa zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, są także miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt mię w lesie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie – mówi Józef Kubica, p.o. Dyrektor Generalnego Lasów Państwowych.

Akcja „Łączą nas Drzewa” rozpoczęła się w okresie pandemii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Lasami Państwowymi wyszły naprzeciw społecznym potrzebom obcowania z przyrodą. Prozdrowotna rola lasów jest nie do przecenia