Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana warty w Skrwilnie

Wszystko ma swój czas. Dotychczasowy nadleśniczy Jacek Soborski odchodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmuje Dariusz Gidaszewski.

28 lutego 2018 r. w Nadleśnictwie Skrwilno dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek pożegnał wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno Jacka Soborskiego. Pracował on w tej jednostce od 1971 r. (naówczas było to Nadleśnictwo Urszulewo), pełniąc kolejno funkcję podleśniczego, adiunkta, nadleśniczego terenowego i nadleśniczego (od 1991 r.).

Podczas spotkania z załogą dyrektor wprowadził nowego szefa Nadleśnictwa Skrwilno, którym został Dariusz Gidaszewski. Dyrektor podziękował dotychczasowemu nadleśniczemu, a jego następcy życzył spokojnej pracy i utrzymania dobrego poziomu prowadzonej gospodarki leśnej.

Nowy nadleśniczy urodził się w 1963 roku, pochodzi z rodziny o tradycjach leśnych. Ukończył Wydział Leśny na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o tematyce „Zagospodarowanie lasu – kształtowanie i ochrona ekosystemów leśnych” oraz „Organizacja i zarządzanie w gospodarstwie leśnym” na AR w Poznaniu.

Pracował w Nadleśnictwie Gniewkowo na stanowisku adiunkta i specjalisty oraz w Nadleśnictwie Włocławek na stanowisku głównego inżyniera i zastępcy nadleśniczego. W 2013 roku przeszedł do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na stanowisko starszego specjalisty Służby Leśnej ds. ochrony przeciwpożarowej.

Dariusz Gidaszewski jest żonaty, ma czwórkę dzieci, interesuje się łowiectwem, turystyką krajoznawczą po Polsce oraz turystyką kajakową i ogrodnictwem. Ceni sobie otwartość, uczciwość i pracowitość.