Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana szefa w Gołąbkach

Z dniem 4 kwietnia 2018 roku Janusz Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu, powołał nowego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki.

Nowym szefem Nadleśnictwa został Robert Sokołowski, dotychczasowy inspektor w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Toruniu. Dyrektor Janusz Kaczmarek przedstawił stronę formalną odwołania dotychczasowego nadleśniczego Marka Malaka, który przechodzi do pracy w innej jednostce toruńskiej dyrekcji.

Ustępujący Marek Malak podziękował dyrektorowi za zaufanie, jakim obdarzył go powołując na stanowisko 12 lat temu. Podziękowanie skierował również pod adresem załogi, za współpracę i wspólne osiągnięcia. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jest wiele dobrych przykładów zasługujących na kontynuację. Poprosił przy tym o życzliwość dla nowego szefa jednostki, któremu życzył powodzenia.

Dyrektor podziękował odchodzącemu Nadleśniczemu za wkład pracy, podkreślając, że widzi dotychczasowe osiągnięcia. Przedstawił nowego kierownika jednostki życząc mu powodzenia na nowym stanowisku, zintegrowania załogi wokół najważniejszych wyzwań. Przed spotkaniem w biurze odbył lustrację terenową na pozycjach uszkodzonych przez ubiegłoroczną nawałnicę, zapoznał się z aktualnym stanem prac przy porządkowaniu powierzchni.

Nadleśniczy Robert Sokołowski w swym wystąpieniu przedstawił dorobek zawodowy w ciągu 25 letniego stażu pracy, w tym ostatnie 7 lat w Wydziale Kontroli RDLP w Toruniu. Jest świadom odpowiedzialności i wyzwań. Zadeklarował, że postara się stworzyć dobrą atmosferę, zdając sobie sprawę, że priorytetem jest usuwanie skutków klęski. Nowemu szefowi zależy, aby kierować zgranym zespołem. Nie przewiduje przy tym radyklanych zmian, chciałby wszystkich zachęcić do spokojnej pracy.

Zarówno ustępujący, jak i obejmujący stanowisko nadleśniczy, otrzymał z rąk dyrektora Janusza Kaczmarka bukiet róż. Miły gest dla każdego pracownika, który na długo będzie zapamiętany.

JP