Lista aktualności Lista aktualności

Zasłużeni Leśnicy RDLP w Toruniu odznaczeni

15 września 2021 był podniosłym dniem dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Podczas uroczystej narady zostały wręczone odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medale i odznaczenia przyznane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Pana Andrzeja Antoniego Rutkowskiego, emerytowanego Starszego Specjalistę Służby Leśnej ds. hodowli lasu w RDLP w Toruniu; Srebrnym Krzyżem Zasługi Pana Waldemara Huberta Wencla, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rytel oraz Pana Tadeusza Chrzanowskiego, Głównego Specjalistę Służby Leśnej ds. Historii i Dziedzictwa Kulturowego w RDLP w Toruniu.
Odznaczenia wręczył Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski w asyście Dyrektora RDLP w Toruniu. Prezydent RP uhonorował także Medalem Złotym za Długoletnią Służbę 20 leśników w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medal ten jest polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym 8 stycznia 1938 roku, przywróconym do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 r.

Ponadto Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, doceniając zasługi dla leśnictwa i wkładu na rzecz rozwoju gospodarki leśnej w regionie kujawsko-pomorskim nadał 10 pracownikom Kordelasy Leśnika Polskiego jako wyraz najwyższego, honorowego wyróżnienia. Odznaczenie to jest obecnie honorową i paradną bronią Służby Leśnej, ustanowioną już w 1930 roku. W tamtych czasach stanowił element galowego umundurowania leśników.

W uznaniu szczególnych zasług na rzecz leśnictwa w naszym województwie, Dyrektor RDLP w Toruniu przyznał także 21 pracownikom odznaki „Za Zasługi dla Lasów Kujawsko-Pomorskich”. Odznaka przedstawia sylwetki dwóch niedźwiedzi, nawiązując do kamiennych rzeźb autorstwa rzeźbiarza Ignacego Zelka, strzegących od 1930 roku wejścia do gmachu biura RDLP w Toruniu przy ulicy Mickiewicza. Niedźwiedzie symbolizują siłę i niezmienność polskiego leśnictwa.

Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!