Lista aktualności Lista aktualności

N. Gołąbki: Z wieżą bezpieczniej

Na terenie kraju liczba pożarów lasu w ostatnich latach była duża, szczęściem o stosunkowo małej powierzchni, bez tragicznych szkód. Choć każdy pożar to znacząca strata, nie zawsze finansowa, ale na pewno ekologiczna, gdzie giną zwierzęta, rośliny i grzyby. Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia, nieostrożność, głównie czynnik ludzki. Aby temu zapobiegać leśnicy prowadzą wspólne akcje z policją, kładą duży nacisk na działania profilaktyczne.

Z pomocą techniki

W zakresie profilaktyki pożarowej leśnicy w Gołąbkach realizują projekt finansowany z własnych środków mający na celu unowocześnienie systemu ochrony. Pośród nich jest budowa masztu radiokomunikacyjnego uzbrojonego w nowoczesny sprzęt łącznościowy na szczycie prawie 50 metrowej wieży. Potężna konstrukcja, złożona z kilku żelbetowych elementów, przy pomocy wysokościowych dźwigów, stanęła ostatnio w pobliżu biura Nadleśnictwa w Gołąbkach. 

Maszt jest konstrukcją bezobsługową (bez ciągłego serwisowania), z drabiną włazową i kablową na całej wysokości, ze wspornikami pod planowane urządzenia (anteny z osprzętem, odgromnik. Obiekt posłuży poprawie widoczności i precyzyjności wykrywania lokalizacji pożarów i innych zagrożeń występujących w lasach Nadleśnictwa Gołąbki. Prefabrykowany słup strunobetonowy (o przekroju kołowym) posadowiono na stabilnym fundamencie żelbetowym. Położenie w centralnej części zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa gwarantuje poprawę warunków łącznościowych na całym terenie.

Dla uzupełnienia docelowego modelu wykrywania pożarów w nieodległym czasie zmodernizowana zostanie sieć obserwacyjna. W tym zakresie Nadleśnictwo planuje wyposażenie instalację nowoczesnej kamery dostarczającej do punktu alarmowo - dyspozycyjnego obraz w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu typu Smoke detection kamera jest w stanie wykryć dym, jego źródło, określić kierunek i odległość. Wykorzystanie współpracujących ze sobą sąsiadujących wież obserwacyjnych pozwoli na bardzo precyzyjne namierzanie dymu i ognia. System weryfikacji danych pozwoli leśnikom docierać w zapalny punkt, reagować niezwłocznie, kierować siły i środki stosownie do zagrożenia.

Zalety systemu obserwacji

Leśnicy mają dużą wiedzę praktyczną w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych. Zza biurka mają wgląd w każdy zakątek swego gospodarstwa za pomocą video monitoringu. Prawie każdy, bo gospodarujemy terenie zróżnicowanym, z wyżynami i rynnowymi obniżeniami. Ale da się to sprawdzić metodami pośrednimi, zweryfikować tradycyjnymi sposobami. Pośród zalet takiego systemu należy wymienić:

  • zwiększenie wydajności obserwatora, który może kontrolować kilka kamer,
  • potwierdzone alerty są wysyłane do straży pożarnej oraz służby leśnej z informacją o miejscu pożaru,
  • przyspieszenie akcji bezpośredniej w razie konieczności uruchomienia jednostek ratowniczo - gaśniczych,
  • nie trzeba zatrudniać obserwatorów na tradycyjnych wieżach obserwacyjnych ppoż,
  • zapewnione są bezpieczne i wygodne warunki pracy obserwatora,
  • dzięki integracji z aplikacją mLas Inżynier można łatwo zweryfikować alert pożarowy,
  • możliwość koordynacji akcji gaśniczej z innymi służbami.

Leśnicy coraz lepiej chronią las i okolicznych mieszkańców przed zagrożeniem pożarowym. Ostatnia inwestycja będzie przez długie lata służyć zarówno gospodarce leśnej, jak i miejscowej społeczności.

JP