Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie o zagrożeniach lasów kujawsko-pomorskich

W Łysomicach pod Toruniem, 2 marca br. odbyła się doroczna narada służb mundurowych i przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną przyrody, poświęcona zagrożeniom lasów kujawsko-pomorskich. Organizatorem spotkania był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Największym, naturalnym zagrożeniem dla lasów w regionie kujawsko-pomorskim jest ogień. Zagrożenie lasu pożarami potęguje się w latach suchych, a do takich zaliczał się miniony 2015 rok, bowiem suma opadów była rekordowo niska i nie przekroczyła 370 mm (!). Dzięki dobrze rozbudowanemu systemowi ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych oraz bardzo dobrej, od lat, współpracy ze Strażą Pożarną udało się uniknąć większych pożarów lasów. W całym 2015 roku odnotowano ich 261 (przy średniej ostatniego dziesięciolecia wynoszącej 233), gaszonych zazwyczaj w zarodku. Zatem szkody materialne (680 tys. zł), ale również przyrodnicze były stosunkowo niewielkie. Szczegółową analizę sytuacji przeciwpożarowej lasów kujawsko-pomorskich w 2015 roku oraz wskazania na rok bieżący przedstawił Dariusz Gidaszewski z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Kolejnym, dużym tematem przedstawionym i dyskutowanym podczas narady w Łysomicach były zagadnienia związane ze szkodnictwem leśnym i ochroną mienia Lasów Państwowych. Referat na ten temat przygotował Jacek Cichocki z Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu. Do szkodnictwa leśnego zalicza się przede wszystkim: kradzieże drewna, bezprawne korzystanie z lasu oraz kłusownictwo. W 2015 roku Straż Leśna 27 nadleśnictw regionu kujawsko-pomorskiego stwierdziła 208 przypadków kradzieży drewna o łącznej wartości przekraczającej 85 tys. zł oraz 13 przypadków kłusownictwa, którego wartość oszacowano na 45 tys. zł. Dużym problemem jest nagminne, bezprawne korzystanie z lasu; strażnicy leśni odnotowali bowiem blisko 4,5 tys. takich przypadków, udzielając ponad 3,6 tys. pouczeń i nadając (niestety) 806 mandatów, gdy bezprawne korzystanie z lasu stanowiło poważniejsze naruszenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska przyrodniczego (np. rozpalanie ognisk w lesie). Optymistycznym akcentem omawianego problemu jest spadkowa tendencja w zakresie szkodnictwa leśnego notowanego w ostatniej dekadzie. Jest to efektem podnoszenia kwalifikacji i sprawności działania Straży Leśnej, ale również dobrej współpracy Lasów Państwowych z Policją.

O tej dobrej i efektywnej współpracy z Lasami Państwowymi pozytywnie wypowiadali się przedstawiciele instytucji uczestniczących w naradzie. Wskazywali również obszary, w których w bieżącym roku i dłuższej perspektywie czasowej taką współpracę można zintensyfikować (m.in. wspólne ćwiczenia jednostek Straży Pożarnej i leśników, rozwiązania w zakresie dróg leśnych przecinających linie kolejowe, monitoring przyrodniczy obszarów leśnych, edukacja ekologiczna społeczeństwa).

Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu podziękował gościom reprezentującym szereg instytucji za dobrą, owocną i życzliwą współpracę z leśnikami, której efektem jest bezpieczeństwo lasów regionu kujawsko-pomorskiego, w tym przede wszystkim ludności, która na wiele sposobów z tego dobra wspólnego korzysta; jak również bezpieczeństwa i zachowania ich wartości przyrodniczych.

W naradzie poświęconej zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej i szkodnictwu leśnemu na terenie lasów kujawsko-pomorskich, która odbyła się w Łysomicach, uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Polskich Kolei Państwowych, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiej Państwowej Straży Łowieckiej. Lasy Państwowe regionu kujawsko-pomorskiego reprezentowali: dyrektor, jego zastępcy i naczelnicy  oraz nadleśniczowie 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.