Lista aktualności Lista aktualności

N. Różanna: Barcie wracają do lasu

Bartnictwo - to dawna forma pszczelarstwa leśnego ,które to polegało na chowie pszczół w wydrążonych specjalnych dziuplach w drzewach zwanych barciami.

Szczytowy rozwój bartnictwa w Polsce przypada na XVI i XVII wiek, a zanikło w wieku xix.

Zbieraniem miodu z barci zajmowali się bartnicy (inaczej współcześni pszczelarze),którzy od właściciela lasu mieli pozwolenie na drążenie barci i każdy z nich znakował swoją barć ,współcześnie byłby to znak towarowy, logo. Bartnicy wybierali miód raz w roku w miesiącu wrześniu z dolnej części barci , resztę miodu pozostawiali w barci dla pszczół na zimę. Miodem dzieli się z właścicielem lasu, a resztę mieli dla siebie wymieniając na inne towary potrzebne do życia.

Lasy Państwowe w ramach projektu „ Pszczoły wracają do lasu „ starają się zachęcić leśników pszczelarzy do reaktywacji bartnictwa na terenach lasów, poprzez organizowanie konferencji i spotkań z leśnikami- bartnikami. Rozwój bartnictwa w lasach będzie zależał od zaangażowania się w to leśników i kierownictwa nadleśnictw.

W roku 2020 na terenie Nadleśnictwa  Różanna chcemy reaktywować bartnictwo
i wykonać kilka barci. Będą to barcie wykonane w kłodach sosnowych i ustawione w miejscach najbardziej sprzyjających zasiedleniu przez pszczoły. Sukcesem dla nas ,już będzie zasiedlenie jednej barci przez pszczoły i możliwość uczenia się zachowani pszczół w ich naturalnym środowisku.