Lista aktualności Lista aktualności

N. Gołąbki: Szlaki turystyczne na tapecie

Udostępnianie lasu dla celów edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych jest wielkim zadaniem leśników na rzecz społeczności. Rodzimy się mając w zasięgu wzroku zieleń miejską, park wiejski, las na horyzoncie. W krajobrazie regionu las stał się trwałym elementem środowiska naszego życia, jak powietrze i ziemia, po której chodzimy. Nie koniecznie uświadamiamy sobie ten fakt na co dzień, wszystko to raczej pozostaje w tle.

Przyjazne zagospodarowanie leśnych ostępów, mądre korzystanie z przygotowanej w tym celu infrastruktury, to korzyść dla obu stron. Leśnicy podnoszą wrażliwość naszej społeczności na przyrodnicze uwarunkowania środowiska, odwiedzający zyskują pod względem zdrowotnym i edukacyjnym.

Korzystanie z lasu, pobyt w naturze, rodzi jednak przed organizatorami również obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego podejmowane są liczne działania informacyjne, profilaktyczne oraz inwestycyjne mające na celu zapewnienie bezpiecznego pobytu. W tym celu zawiązywane są porozumienia, podpisywane umowy współpracy między zainteresowanymi instytucjami.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas obozów, w czerwcu 2019 roku przedstawiciele organizacji harcerskich podpisali porozumienie o współpracy z Lasami Państwowymi. Strony nawiązały współpracę w celu przekazania informacji, wiedzy i dobrych praktyk, chcąc stworzyć warunki do prawidłowego przygotowania obozów harcerskich. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom harcerskiego lata przebywającym na terenie lasów.

W zbliżonym celu we wrześniu br na szczeblu centralnym LP podpisano również porozumienie z Zarządem Głównym PTTK. Stronom przyświeca nie tylko wymiana informacji, ale i promocja działań związanych z udostępnianiem lasów oraz poprawy oznakowania szlaków turystycznych. Celem jest zapewnienie bezpiecznego przebywania na szlakach.

Nie czekając na rozwój wypadków Nadleśnictwo od jakiegoś czasu jest w kontakcie z działaczami Oddziału PTTK w Żninie. Ciężko doświadczone pałuckie lasy po nawałnicy z sierpnia 2017 roku wymagają nie tylko uporządkowania zniszczonych powierzchni, likwidacji skutków huraganu, przywrócenia młodych nasadzeń, ale i uzbrojenia na nowo w infrastrukturę turystyczną.

Kilkadziesiąt km szlaków turystycznych różnej kategorii na naszym terenie wymagają zarówno wznowienia trasy przebiegu, jak i bieżącej konserwacji czytelności oznakowania. Spotkania z przedstawicielami PTTK mają na celu ustalenie zakresu niezbędnych prac do wykonania na odcinkach leśnych. Doświadczeni specjaliści - znakarze, działający przy tej organizacji, mają największą wiedzę w zakresie przebiegu szlaków, potrzeby oznakowania poszczególnyh odcinków. Jak się okazuje, to nie jest tylko zwykłe przejście po trasie i namalowanie kolorowych pasków.

Odpowiedzialna praca znakarza polega na mądrym umieszczeniu kolorów w miejscach, gdzie turysta musi podejmować decyzje. Oczami wędrowcy musi zdecydować o przejrzystości oznakowania, widoczności w warunkach terenowych, zapewnieniu trwałości. Każdy gatunek drzewa, kora na pniu, wymaga innego przygotowania powierzchni pod znak. Przy tym nie można uszkodzić drzewa, farba musi być trwała, powinna zachować czytelność przez co najmniej kilka lat. Tam gdzie po nawałnicy brakuje drzew, trzeba postawić trwałe słupki z odpowiednią tabliczką. Naniesienie zmian na mapę turystyczną będzie finałem prac, praktycznym efektem z korzyścią dla turystów.

Już zabraliśmy się za dokumentowanie przedsięwzięcia, począwszy od inwentaryzacji istniejących szlaków, często tylko w ewidencji. Dostępne mapy turystyczne wydawane przez lokalne samorządy, stowarzyszenia, ułatwiają identyfikację przebiegu w terenie. Punktem odniesienia dla leśników jest warstwa turystyczna założona w ramach Leśnej Mapy Numerycznej, która będzie weryfikowana we współpracy ze specjalistami PTTK.

Liczymy się z tym, że trzeba wnieść udział organizacyjny i finansowy w tym przedsięwzięciu. W celu przybliżenia współpracy, podziału ról, identyfikacji oczekiwań, zorganizowano w dniu 15 listopada br spotkanie koordynacyjne w siedzibie Pałuckiego Oddziału PTT w Żninie. Gospodarze zaprosili przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji turystycznych, grupę działania, działaczy NGOs. Obecność leśników była kluczowa, gdyż osią przebiegu wszystkich szlaków w regionie są tereny leśne. Jak poważnie traktowana jest turystyczna oferta regionu świadczy udział w naradzie wójtów i burmistrzów.

Uczestnicy zgodzili się, co do potrzeby wspólnego działania w zakresie odnowienia i utrzymywania szlaków. W związku z ogłoszonym naborem wniosków, LOT w Żninie zadeklarowała przygotowanie w imieniu wszystkich partnerów wspólnego wniosku o dotację. Na udział własny w wysokości 20% budżetu projektu zrzucą się wszyscy zainteresowani. Ze stworzeniem spójnej koncepcji, zbilansowaniem kosztów, musimy zmieścić się w ciągu najbliższego miesiąca.

Korzyścią dla wszystkich będzie wznowienia oznakowania szlaków, przywrócenie turystycznej logistyki, zapewnienie bezpiecznego pobytu w lesie, poczucie większych korzyści z obcowania w naturze.

JP