Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie w lesie

W dniu 31 marca 2016 roku na powierzchniach zrębowych w leśnictwie Orli Dwór i Borowy Młyn odbyły się ćwiczenia terenowe dla leśniczych, podleśniczych, stażystów z Nadleśnictwa Osie przypominające praktyczne zagadnienia ze stosowania norm na drewno i zasad odbiórki drewna.

Na ćwiczeniach  omówiono i przypomniano następujące  normy:                                       
- Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole;                                                        
- Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru, obliczanie miąższości drewna średniowymiarowego w stosach nieregularnych;                                         
- Wymagania jakościowo-wymiarowe warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste;                                    
- Wymagania jakościowo-wymiarowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe S2B;                                            
- Tymczasowe warunki techniczne , zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych LP.
Pomimo stosowania norm w codziennej pracy służby terenowej w czasie ćwiczeń odbyła się szeroka dyskusja o interpretacji niektórych zapisów tych zarządzeń.


Tekst: Zbigniew Fałkowski
Foto: Dorota Piechowska, Karol Bocian