Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie doskonalące Straży Leśnej połączone z XIII Strzeleckimi Mistrzostwami Polski Straży Leśnej

W poniedziałek 12 września 2022 r. na terenie Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, rozpoczęło się szkolenie doskonalące Straży Leśnej połączone z przeprowadzeniem XIII Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej. Uczestniczyły w nim reprezentacje siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Podczas szkoleń, organizowanych we wtorek 13 września 2022 r. i w środę 14 września 2022 r., Strażnicy Leśni oraz Inspektorzy Straży Leśnej doskonalili swoją wiedzę z kilku różnych dziedzin. We wtorek instruktorzy CSSLP oraz 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzili zajęcia z zakresu strzelania z karabinków MSBS Grot oraz  pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego dnia firma UMO przeprowadziła zajęcia z wykorzystania przyrządów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Podczas drugiego dnia szkoleń uczestnicy brali udział naprzemiennie w zajęciach z zielonej taktyki oraz pierwszej części mistrzostw, tj. w konkurencji MSBS Grot.

W czwartek rano nastąpiło uroczyste rozpoczęcie XIII Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej, Pan Łukasz Ulatowski p.o. Dyrektora Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi oraz Pan Mariusz Woźniak Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Szkoleń Straży Leśnej oraz Przysposobienia Wojskowego Leśników powitali uczestników i zgromadzonych gości. XIII SMP SL zostały oficjalnie rozpoczęte po wciągnięciu flagi na maszt przez ubiegłorocznych zwycięzców, tj. drużynę RDLP w Toruniu.

W tym roku Strażnicy Leśni rywalizowali na czterech torach strzeleckich. Pierwszym z nich był tor przystosowany do strzelań z karabinka MSBS GROT. Pozostałe trzy to tory dynamiczne, na których zawodnicy musieli wysłuchać historii wprowadzającej a następnie oddać celne strzały w możliwie najkrótszym czasie.

Drużyny regionalnych dyrekcji LP zostały nagrodzone w następujących kategoriach:

 • „VIP” – konkurencja, w której rywalizowali kierownicy poszczególnych drużyn,
 • „MSBS GROT” – rywalizacja polegająca na oddaniu strzałów z karabinka MSBS Grot,
 • „Dynamika” – konkurencja najbardziej zbliżona do praktycznego użycia broni koordynująca szybkość i celność z wysiłkiem fizycznym na dobiegu i zmiany miejsca oddawanych strzałów.,
 • „Drużynowo” – suma wyników reprezentacji drużyn RDLP.

 

WYNIKI XIII STRZELECKICH MISTRZOSTW POLSKI STRAŻY LEŚNEJ

Kategoria VIP:

 • Miejsce I: Zbigniew Dokurno z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Miejsce II: Tomasz Polechoński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
 • Miejsce III: Gabriel Olejnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Kategoria MSBS GROT:

 • Miejsce I: Zbigniew Klawikowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
 • Miejsce II: Łukasz Adamczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • Miejsce III: Łukasz Sewastynowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Kategoria INDYWIDUALNA:

 • Miejsce I: Łukasz Adamczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • Miejsce II: Sylwester Boho z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Miejsce III: Dariusz Maciejewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Miejsce IV: Wojciech Czekalski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Miejsce V: Adam Strzałka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 • Miejsce VI: Sebastian Pachla z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Miejsce VII: Robert Wolski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • Miejsce VIII: Hubert Władziński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
 • Miejsce IX: Marcin Dera z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Miejsce X: Jacek Piwoński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Kategoria DRUŻYNOWA:

 • Miejsce I: Drużyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 • Miejsce II: Drużyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Miejsce III: Drużyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Miejsce IV: Drużyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Miejsce V: Drużyna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
 • Miejsce VI: Drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
 • Miejsce VII: Drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
 • Miejsce VIII: Drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
 • Miejsce IX: Drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
 • Miejsce X: Drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz firmom i jednostkom, które zdecydowały się przyjechać na XIII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej. Państwa zaangażowanie i wsparcie uczestników w walce o najlepsze wyniki wiele dla nas znaczy. Duże słowa uznania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie szkoleń i zawodów, bez Waszej pomocy nie udałoby nam się przygotować tego wydarzenia.