Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2024

,,Mokradła i dobrostan człowieka'', to hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł, który obchodzony jest 2 lutego.

Konwencja Ramsarska

W lutym 1971 roku, dla ratowania obszarów wodno-błotnych na całym świecie, 18 państw podpisało Konwencję Ramsarską, zwaną ,,Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego''. Polska jest stroną Konwencji od 1978 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia oraz w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie roli jaką pełnią obszary podmokłe, od 1997 roku w blisko 100 krajach, 2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.

Obszary wodno-błotne

Zgodnie z zapisami Konwencji, do obszarów wodno-błotnych należą: tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.

Mokradła i dobrostan człowieka

Każdego roku Światowy Dzień Mokradeł przebiega pod innym hasłem. Tegoroczne, czyli ,,Mokradła i dobrostan człowieka'' podkreśla, że wszystkie aspekty dobrostanu człowieka, powiązane są z dobrym stanem terenów podmokłych na świecie.

Plakat tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł (źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/swiatowy-dzien-mokradel-2024)

Znaczenie terenów wodno-błotnych

Mokradła są naturalnym rezerwuarem wody. Można porównać je do gąbki, która chłonie wodę w przypadku obfitych opadów, tym samym ograniczając skalę powodzi. Zgromadzoną wodę oddają w okresach suszy, zapobiegając jej skutkom. Tereny podmokłe magazynują ogromne ilości węgla, azotu i innych pierwiastków. Oprócz powyższych ,,zdolności'', są ostoją bioróżnorodności, miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, niewątpliwie pełnią także funkcje krajobrazowe.

Działania leśników na rzecz ochrony mokradeł

Leśnicy zdają sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie terenów podmokłych. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, angażują się w działania na rzecz ich ochrony i zrównoważonego użytkowania, polegające m.in. na przywracaniu funkcji mokradeł, budowie i modernizacji zbiorników wodnych oraz obiektów infraktruktury leśnej, służącej gromadzeniu wody w lasach.

Zapraszamy do obejrzenia programu ,,Las jaki jest'' (link poniżej) o mokradłach.

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w programie opowiadają szerzej o tym, jak ważne są mokradła i jakie działania podejmują Lasy Państwowe, żeby je chronić.

Borys Szpryngwald (Nadleśnictwo Brodnica) zapozna Państwa z obiektem małej retencji - zbiornikiem Mścin, czyli obszarem, na który leśnicy z dużą skutecznością przywrócili wodę.
W efekcie teren ten, stanowi bardzo atrakcyjne środowisko dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i płazów. Jest także miejscem występowania roślin, charaterystycznych dla tego rodzaju środowiska wodnego.

Natalia Górska (RDLP w Toruniu) przybliży temat mokradeł, wyjaśniając jakie obszary się do nich zaliczają. Dlaczego powinno zwracać się szczególną uwagę na torfowiska? Czy jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkie utracone tereny wodne? O tym także opowiada w odcinku programu ,,Las jaki jest''.

https://www.youtube.com/watch?v=l7nvvqZnsO8

Program ,,Las jaki jest'' (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=l7nvvqZnsO8)

 

Więcej na temat zbiornika małej retencji ,,Mścin'', na stronie Nadleśnictwa Brodnica pod linkiem:

https://brodnica.torun.lasy.gov.pl/witamy/-/journal_content/56/427004/23619443

Z dodatkowymi informacjami na temat tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł można zapoznać się również na stronach:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/swiatowy-dzien-mokradel-2024

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne