Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy las w Nadleśnictwie Jamy

W bieżącym roku przyroda wyznaczyła późniejszy niż w latach poprzednich termin wykonania najważniejszych prac w lesie. Kampania odnowieniowa, czyli sadzenie nowego pokolenia lasu, rozpoczęła się w Nadleśnictwie Jamy w połowie marca. Pracy jest sporo, trzeba odnowić ponad 200 ha lasu. Do posadzenia jest ponad półtora miliona drzewek. Odnowienia to nic innego niż powtórne sadzenie nowego pokolenia lasu w miejscu wcześniej wyciętego.

Bogactwo siedliskowe Nadleśnictwa Jamy, daje możliwość posadzenia szerokiego wachlarza gatunków drzew. Obok panującej sosny, dębu i buka, sadzimy lipę, grab, klon, jawor, brzozę, olszę, wiąz, modrzew i wiele innych gatunków drzew i krzewów. Sadzonki na potrzeby odnowień w większości zostały wyhodowane w naszej Szkółce Leśnej w Lisnowie.

Wiosenne odnowienia lasu to czas wielkiej mobilizacji, trzeba zdążyć przed „pękającym” na pędach sadzonek pączkiem zanim soki na dobre zaczną krążyć po roślinie. Sadzonki trzeba przywieść ze szkółki do lasu, na pozycje przeznaczone do odnowienia, umieścić je w specjalnych dołach, skąd są sukcesywnie pobierane do wysadzenia.

W zależności od gatunku drzewa i jego wymagań ekologicznych sadzimy od 3 do 8 tys. szt. sadzonek na 1 ha. Główną metodą odnowienia lasu jest sadzenie ręczne. Sadzenie wykonywane jest również maszynowo, chociaż i tu potrzebny jest człowiek. Za sadzarką idą bowiem pracownicy Zakładu Usług Leśnych, których zadaniem jest poprawienie jakości sadzenia. Wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem i nadzorem terenowej służby leśnej.

W wyniku obsadzenia całej powierzchni leśnej przeznaczonej do odnowienia powstaje uprawa leśna, czyli nowe pokolenie lasu. Najważniejsze zadania na najbliższe lata to pielęgnacja uprawy i ochrona młodych drzewek przed owadami, grzybami, ssakami, pożarami, i działaniem ekstremalnych warunków pogodowych. Potem czeka nas i naszych następców cała seria zabiegów pielęgnacyjnych w młodym, starszym i dojrzałym drzewostanie przez kolejne 100-120 lat.

Taki jest leśny cykl życia, który zaczyna się wraz z posadzeniem nowego lasu.