Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Klasa jest z drewna” w RDLP w Toruniu

Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Szkoły miały za zadanie przedstawienie oryginalnych projektów promujących leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia szkoły.

Las to niezwykłe miejsce, pełne tajemnic i piękna. Drewno, które pochodzi z lasów, jest nie tylko cennym surowcem, ale także symbolem ekologicznego stylu życia. Szkoły mają ogromny potencjał w promowaniu lasów oraz drewna jako w pełni odnawialnego surowca.

W dniu 04 października br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród szkołom, które zostały laureatami konkursu pod hasłem „Klasa z drewna”.

Laureaci konkursu „Klasa z drewna” :

  • Szkoła Podstawowa w Wydrznie
  • Szkoła Podstawowa w Nieszczewach
  • Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego w Chełmży.

Przedstawicielom nagrodzonych szkół, vouchery wręczał Pan Jarosław Molendowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Pan Mariusz Kałużny Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, który wspiera działalność RDLP w Toruniu.

Jako projekt zadania konkursowego należało rozumieć oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa, odbywający się poprzez organizację zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody oraz przygotowanie terenu do prowadzenia rekreacji lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem surowca naturalnego, jakim jest drewno.

„Klasa z drewna” to trzeci w tym roku program konkursowy Lasów Państwowych. Równolegle trwają konkursy grantowe dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich i Klubom Sportowym.

Doceniając kreatywność i zaangażowanie, a przede wszystkim krzewienie wśród najmłodszych wiedzy o drewnie, jego zastosowaniu, rozpowszechnianie wiedzy o jego właściwościach oraz o tym, że jest to surowiec ekologiczny i w pełni odnawialny - serdecznie gratulujemy zwycięzcom!