Lista aktualności Lista aktualności

RDLP w Toruniu liderem transformacji energetycznej

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę za projekt: "LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych" zgłoszony w kategorii: usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno -gospodarczym. Projekty Las Energii, modernizacja energetyczna budynków PGL LP oraz leśne gospodarstwa węglowe projekty rozwojowe Lasów Państwowych zostały wyróżnione pierwszą nagrodą przez kapitułę konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej.

Konkurs organizowany w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego po raz pierwszy wyróżnił najbardziej innowacyjne produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także inne innowacyjne rozwiązania mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapitułę konkursu stanowi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja  Poszanowania Energii i NFOŚiGW.

Nagrodę w imieniu Lasów Państwowych odebrał dyrektor generalny Józef Kubica. Poza statuetką i dyplomem Lasy Państwowe otrzymały prawo posługiwania się przez rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu projekt „Termomodernizacja budynków PGL LP realizujemy m.in. łącznie z zastosowaniem OZE.

W RDLP w Toruniu w ramach projektu termomodernizację przeprowadzono w:

•  2 budynkach biurowych Nadleśnictwa Trzebciny i Woziwoda
•  6 leśniczówkach Nadleśnictw Gniewkowo, Tuchola, Przymuszewo
•  1 budynku administracyjno-biurowym w Nadleśnictwie Przymuszewo

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego w latach 2017-2021 - 2 032 740,96 zł

Z kolei Energetyczne Projekty na nowo - Kontynuacja projektu „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” polegają na działaniach:

• głęboka termomodernizacja obiektów
• zastosowanie instalacji OZE w budynkach oraz magazynów energii (w tym wodorowych), celem zapewnienia samowystarczalności
• optymalizacja wykorzystania energii w budynkach będących po termomodernizacji,
• identyfikacja obszarów zwiększenia efektywności energetycznej (np . instalacja ogniw PV),
• wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania i zarządzania energią, monitoring zanieczyszczenia powietrza
• dostosowanie do obowiązujących przepisów dotyczących uchwał antysmogowych obowiązków związanych z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest   i innych obszarów związanych z ochroną środowiska,
• współpraca o charakterze badawczo rozwojowym z zewnętrznym partnerem


Do projektu zgłoszono w całym kraju łącznie 1317 budynków, w tym:

•  417 budynków - termomodernizacja
•  67 obiektów - optymalizacja
•  716 obiektów - wymiana źródeł ciepła
•  315 instalacji OZE o mocy 6,8 MW

Jednostki RDLP w Toruniu zgłosiły do projektu 97 budynków.

Lasy Państwowe poprzez realizację  projektów rozwojowych „Las Energii” oraz „Modernizacja energetyczna budynków PGL LP” dążą do zapewnienia samowystarczalności energetycznej. Samowystarczalność energetyczna dla jednostek LP zostanie zapewniona min. poprzez budowę dużych instalacji fotowoltaicznych oraz montaż mikroinstalacji na budynkach biurowych/innych niemieszkalnych w celu obniżenia kosztów ich użytkowania.

W RDLP w Toruniu instalacje fotowoltaiczne zamontowano w 19 nadleśnictwach (siedziby nadleśnictw, budynki edukacyjne, szkółki leśne).
Moc wszystkich instalacji PV w RDLP – 939 kW
Do końca 2022 powstaną nowe instalacje o mocy 180 kW
Moc umowna dla całej RDLP - 3011 kW (bez leśniczówek)
Zapotrzebowanie do samowystarczalności energetycznej – 2155 kW
W celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej w RDLP w Toruniu w  5 nadleśnictwach rozpoczęto budowę  farm fotowoltaicznych do 1 MW w Nadleśnictwie Trzebciny, Solec Kujawski i Gołąbki, oraz budowa 2 agrofarm  na szkółce leśnej  w Nadleśnictwie Runowo oraz Nadleśnictwie Lutówko.

SYNERGIA DZIAŁAŃ LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZECIW ZMIANOM KLIMATU

Komplementarne i kompleksowe działania w różnych obszarach działalności Lasów Państwowych produkcji, transporcie oraz infrastrukturze, przemyślana i spójna strategia, która w perspektywie długofalowej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie samowystarczalności energetycznej Lasów, zapewniając jednocześnie osiągnięcie neutralności emisyjnej inicjatywy wspierające zieloną transformację polskiej gospodarki w dążeniu do modelu niskoemisyjnego.