Lista aktualności Lista aktualności

Nowe życie Dębu Rzeczypospolitej

W ramach ogólnopolskiej kampanii #ŁącząNasDrzewa w dniu 6 maja br. na terenie Nadleśnictwa Brodnica został posadzony potomek 500-letniego pomnika przyrody Dębu Rzeczypospolitej oraz nowe pokolenie lasu.

Wszyscy, którzy spotkali się w rezerwacie przyrody „Jar Brynicy” na terenie Nadleśnictwa Brodnica w dniu 6 maja br., by posadzić Potomka Dębu Rzeczypospolitej, dali wyraz swojej wrażliwości i odpowiedzialności za życie przyrody. Zaproszeni Goście, w tym Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, wspólnie posadzili dąb wyhodowany z żołędzia Dębu Rzeczypospolitej.

Dąb Rzeczypospolitej, ten prawie 500-letni świadek historii, obecny w kulturze i tradycjach Pojezierza Brodnickiego i ważny element polskiej przyrody został pod koniec ubiegłego roku zniszczony na skutek prawdopodobnego podpalenia. Zebrani w dniu 6 maja br. przedstawiciele władz państwowych, samorządów i społeczeństwa, a także leśnicy posadzili jego Potomka w miejscu, gdzie leżą zgliszcza Dębu-Ojca. Ten symboliczny czyn pokazał, że tragedia zniszczenia nie kończy historii monumentu. Będzie ona kontynuowana przez Syna.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było posadzenie nowego pokolenia lasu w pobliskim Leśnictwie Borek. Młode sosny wraz z całym wachlarzem gatunków towarzyszących – za sprawa uczestników akcji – dały początek nowemu pokoleniu lasu, który trwa w tym miejscu od wieków. Młody drzewostan, ważny składnik leśnego ekosystemu, fundament i baza naturalnych procesów przyrodniczych, wpłynie pozytywnie na pochłanianie dwutlenku węgla, stworzy też miejsce odpoczynku dla ludzi i w dalszej przyszłości dostarczy ekologicznego, odnawialnego surowca, jakim jest drewno.

Akcja #ŁacząNasDrzewa została zainaugurowana przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP w Międzynarodowy Dzień Lasów i polega na podejmowaniu działań na rzecz przyrody - sadzeniu nowych lasów, sprzątaniu leśnych ostępów, organizowaniu aktywności sportowej w lasach.

- Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Jest ona naszym dobrem narodowym, które odziedziczyliśmy po przodkach i które przekażemy przyszłym pokoleniom. Wyrazem troski o środowisko naturalne jest sadzenie drzew i zrównoważona gospodarka leśna, także ta w wymiarze lokalnym. Pokażmy, że łączą nas drzewa  - powiedział Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Posadzenie Potomka Dęby Rzeczypospolitej w rezerwacie przyrody „Jar Brynicy” wpisuje się w historię Pojezierza Brodnickiego i szerzej dziedzictwa przyrodniczego naszej Ojczyzny. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli: minister Edward Siarka – inicjator uroczystości, posłowie na Sejm RP – Joanna Borowiak i Mariusz Kałużny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Szczecinku – Bartłomiej Obajtek i Łukasz Maciejunas, grupa młodzieży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Torunia, regionalne media oraz gospodarze – grupa leśników z Nadleśnictwa Brodnica, Nadleśnictwa Dobrzejewice oraz biura Dyrekcji LP w Toruniu z dyrektorem Bartoszem Michałem Bazelą na czele.