Lista aktualności Lista aktualności

Zmiana na stanowisku Dyrektora RDLP w Toruniu

Wczoraj (30.01.2024 r.) Pan Witold Koss Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Panu Włodzimierzowi Pamfilowi. Dzisiaj miała miejsce uroczystość powitania nowego Dyrektora.

Pełniący obowiązki Dyrektor podkreślił, że leśnicy są także przyrodnikami i oczekuje większego zaangażowania w realizację priorytetów ochronnych. Pan Pamfil zaznaczył również, że chciałby, by Lasy Państwowe były postrzegane, jako instytucja rzetelna, dlatego naszym zadaniem jest odbudowanie wizerunku leśników. Podkreślił także, że ceni u Współpracowników profesjonalizm, rzetelność i pracę zespołową.

Pełniący obowiązki Dyrektor ukończył studia leśne w Akademii Rolniczej w Poznaniu,
a następnie podnosił swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych – ukończył m.in. studia
z zakresu hodowli lasu, oceny i wyceny zasobów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia menedżerskie.

Pan Włodzimierz Pamfil pracował w Nadleśnictwie Elbląg (RDLP w Gdańsku) na kolejnych, coraz wyższych stanowiskach, kończąc tam pracę na stanowisku Inżyniera nadzoru. Następnie przez prawie 9 lat był Nadleśniczym Nadleśnictwa Włocławek. Ostatnie ponad 5 lat pracował na stanowisku Zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo.

Gratulujemy objęcia nowego, zaszczytnego stanowiska.