Lista aktualności Lista aktualności

N. Toruń: Odsłonięcie obeliska w Chorabiu

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie." (Iz 49,15)

Dnia 13 czerwca br. w osadzie Chorab pod Toruniem został odsłonięty obelisk upamiętniający ofiary obozu dla żydowskich kobiet z kilku krajów (Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumuni, Slowacji i Węgier).

W tym miejscu od połowy września 1944 do połowy stycznia 1945 istniała filia obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Niemcy w obozie przetrzymywali około 1700 żydowskich więźniarek, które zmuszane były do niewolniczej pracy przy budowie umocnień wokół Torunia. Tragiczne warunki bytowe oraz nieludzkie traktowanie kobiet przez straż obozową przyczyniło się do wielu śmierci, a w trakcie pośpiesznej ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku 150 niezdolnych do marszu kobiet zostały zamordowane.

Podwójny obelisk nawiązuje kształtem do macewy - tradycyjnego żydowskiego nagrobka. Umieszczono na nim po polsku i po hebrajsku werset ze Starego Testamentu (Księgi Izajasza): " Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie."

W miejscu zagłady żydowskich kobiet odmówiono modlitwę w duchu ekumenizmu, a uczniowie wraz z harcerzami zasadzili symboliczny "dąb pamięci".

W uroczystości uczestniczyli m.in. konsul generalna Niemiec w Gdańsku, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, mieszkańcy oraz ostatni świadkowie tamtych wydarzeń.

Uroczystość została zorganizowana przez samorząd województwa, Gminę Łysomice i Nadleśnictwo Toruń.