Lista aktualności Lista aktualności

Oddaliśmy hołd Żołnierzom Niezłomnym

1 marca w wielu miejscach w całym kraju zapalono znicze i złożono kwiaty w barwach narodowych, by uczcić pamięć o Żołnierzach Niezłomnych. Również w Toruniu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy miasta i regionu, w tym leśnicy oddali hołd Bohaterom niepodległościowego podziemia.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Toruniu rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, podczas której adepci Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar Jednostki Strzeleckiej 1909 im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Po nabożeństwie nowo zaprzysiężeni strzelcy i honorowi goście udali się na skwer w alei Solidarności, gdzie zapalili znicz i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych w honorowej asyście żołnierzy Garnizonu Toruń. Wiązankę złożyła m.in. Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia. W imieniu leśników Kujaw i Pomorza kwiaty złożył Bartosz Michał Bazela Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

- To jest dla mnie wyjątkowy dzień (…) mogę osobiście w Toruniu uczestniczyć w uroczystościach upamiętnienia polskich bohaterów i patriotów, jakimi byli żołnierze „wyklęci”, dla nas oczywiście żołnierze niezłomni, dla których „Bóg, Honor i Ojczyzna” to były bardzo ważne trzy słowa wyszywane na polskich  sztandarach, szczególnie wtedy, kiedy Polacy walczyli o wolność i niepodległość. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni nie pogodzili się z „wolnością” wprowadzaną na sowieckich bagnetachmówiła w Toruniu Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP.

Podczas uroczystości przypomniano walkę Żołnierzy Niezłomnych z komunistycznym reżimem - odwagę z jaką podejmowali działania i cierpienie, które wybierali, by pozostać wiernymi Ojczyźnie. Wielu taką postawę przypłaciło życiem, bądź długoletnim, ciężkim więzieniem.

Chociaż, przez całe dziesięciolecia po tych tragicznych wydarzeniach, ówczesne podległe Moskwie władze, starały się zatrzeć ślady heroizmu tych wyjątkowych Żołnierzy, to Naród o Nich nie zapomniał. Dzisiaj są niezrównanych wzorem bohaterstwa, miłości i poświęcenia dla  Ojczyzny.