Lista aktualności Lista aktualności

Nowi instruktorzy w szeregach straży leśnej

Bezpieczeństwo strażnika leśnego podczas podejmowania interwencji to nie tylko dobra znajomość aktualnych przepisów prawa. To również jego bezpieczeństwo fizyczne. Właściwie obrana taktyka i stosowanie odpowiednich technik zmniejsza ryzyko zaistnienia sytuacji zagrożenia.

W ramach powstającego Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zorganizowała kurs specjalistyczny dla instruktorów Taktyk i Technik Interwencji. W kursie biorą udział strażnicy leśni z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu oraz Toruniu.

Przebieg kursu zdominowany jest przez zajęcia praktyczne. Program szkolenia obejmuje m.in. zaktualizowaną wersję dotychczasowych treści programów szkoleniowych, rozszerzonych o aktualne badania naukowe z zakresu biomechaniki i metodyki nauczania oraz psychologii sportu. Tak więc zakres szkolenia dostosowany jest do współczesnych potrzeb i trendów. 

Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu taktyk i technik interwencji oraz przekazanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do realizacji procesu nauczania to podstawowy cel szkolenia. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy taktyk i technik interwencji oraz rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.

Podczas kilku weekendowych zjazdów nie zabrakło również treningu strzeleckiego, który polegał na podejmowaniu interwencji z użyciem broni w warunkach trudnych (noc) i współpracy z partnerem na polu walki. Zajęcia na strzelnicy przygotowali instruktorzy strzelectwa z RDLP w Toruniu.

Kurs zostanie zakończony egzaminem, który będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej, podczas której kandydat będzie musiał wykazać się prawidłową formą demonstracji poznanych taktyk i technik oraz samodzielnie przeprowadzi fragment zajęć. Nabyte umiejętności pozwolą wykorzystać wykwalifikowaną kadrę strażników leśnych podczas różnorodnych kursów i szkoleń, zarówno w macierzystych RDLP, jak również zaplanowanych do realizacji w powstającym Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.