Lista aktualności Lista aktualności

Najlepsze fotografie lasów Kujaw i Pomorza

Do „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2020 r.” ogłoszonego w sierpniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zgłosiło się 15 fotografów, którzy przesłali łącznie 617 zdjęć. Poznaliśmy laureatów.

Przypomnijmy, że celem Naboru, jest zgromadzenie zdjęć przeznaczonych do publikacji promujących lasy, leśnictwo i ogólnie walory przyrodnicze toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Każdy uczestnik mógł przedstawić maksymalnie 50 fotografii ilustrujących: walory lasów kujawsko-pomorskich, gospodarkę leśną, ochronę przyrody, florę i faunę, krajobrazy i nastroje leśne oraz turystykę, edukację i wypoczynek w szeroko ujętym zagadnieniu „Lasy dla ludzi”.

Powołana przez Dyrektora RDLP w Toruniu Komisja w składzie: Marek Abramowicz – przewodniczący (Studio Artystyczno-Reklamowe Pomorze w Bydgoszczy) oraz członkowie: Tadeusz Chrzanowski, Honorata Galczewska i Anna Stępień (pracownicy RDLP w Toruniu), na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. dokonała przeglądu, oceny i wyboru 56 najlepszych prac, które wpłynęły na konkurs. W galerii prezentujemy  niektóre spośród nich.

Zgodnie z regulaminem „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019", Komisja wybrała trzech laureatów, którzy zgłosili najwięcej prac zakwalifikowanych do zakupu. Oto wyniki:

1. Łukasz Gwiździel,       - 22 fotografie

2. Piotr Szumigaj,          - 18 fotografii

3. Marcin Woźniak          - 9 fotografii.

Wszystkim uczestnikom „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2020" dziękujemy za uczestnictwo. Laureatom gratulujemy!