Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Warto zastanowić się nad ich rolą w życiu każdego z nas.

Bank Danych o Lasach podaje, że ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 3 999 134 tys. ha. Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 30,6%, a na 1 mieszkańca Ziemi przypada około 0,62 ha lasu.

Gdzie jest najwięcej lasów?

Do krajów o największej powierzchni lasów (w procentach ogólnej powierzchni lasów świata) należą: Rosja (20%), Brazylia (12%), Kanada (9%), USA (8%) oraz Chiny (5%). Kraje Unii Europejskiej z powierzchnią lasów około 161 mln ha stanowią około 4% powierzchni lasów świata. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9 435 tys. ha (z gruntami związanymi z gospodarką leśną), stanowi ona 0,23% lasów świata oraz około 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej.

W ciągu ostatniego 10-lecia ogólna powierzchnia lasów świata zmniejszyła się o około 33 609 tys. ha, tj. o 0,84%. W Polsce w tym okresie nastąpił wzrost powierzchni lasów z 9000 tys. ha (powierzchnię lasów według GUS w 2005 r. do 9 230  tys. ha w 2015 r. (bez gruntów związanych z gospodarką leśną), tj. o 230 tys. ha, a zatem o 2,5%; nastąpił w tym okresie również wzrost lesistości z 28,8% do 29,5%.

Co nam daje las?

Przede wszystkim jest potężnym czynnikiem kształtującym klimat – globalnie i lokalnie. Cały świat od lat boryka się z negatywnymi zmianami klimatu, powodowanymi głównie przez emisje gazów cieplarnianych. Lasy codziennie nie tylko pochłaniają CO2, ale także produkują w procesie fotosyntezy tlen, łagodząc tym samym proces niekorzystnych zmian, za które odpowiada człowiek. Taki prezent dla wszystkich organizmów żywych oddychających tlenowo na Ziemi codziennie otrzymujemy od lasów 😊 W Polsce średnio 1 ha lasu pochłania w ciągu roku prawie 10 ton dwutlenku węgla.

Lokalnie każdy z nas na pewno chociaż raz w życiu poczuł, że cieplej jest w zimie w lesie i jak chłodniej latem. Wokół ekosystemów leśnych uprawy na polach nie cierpią tak bardzo z niedoborów wody, ponieważ  lasy retencjonują wodę.

Wielu ludzi korzysta przez cały rok z lasów – biega, jeździ na rowerze, odpoczywa. Ale też zbiera zioła, owoce, grzyby.

Warto też rozejrzeć się wokół siebie i policzyć, ile rzeczy wokół nas pochodzi z lasu – nasz ulubiony fotel, w którym odpoczywamy też pośrednio stamtąd jest 😊 drewno ma ponad 30 tysięcy zastosowań! A drewno pochodzi z lasu!

Cieszmy się lasem na co dzień i doceniajmy go – nie tylko od święta! 😊