Lista aktualności Lista aktualności

Las źródłem sztuki

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie.

Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

Do zadań Ośrodka Kultury Leśnej należą m.in.:

– działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, zarządzanie zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, a także kulturze leśnej, prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa, sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną leśników oraz twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem a także  współpraca, wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.

W dniu 27 maja 2016 roku zbiory ośrodka z Gołuchowa i prywatne zbiory myśliwego, Mariana Lendzioszka zostały zaprezentowane mieszkańcom Brodnicy podczas wernisażu zorganizowanego przez Muzeum w Brodnicy i Nadleśnictwo Brodnica. Uroczystego otwarcia dokonał Marian Marciniak, Dyrektor Muzeum w Brodnicy w asyście Konrada Bula, Kierownika Działu Muzealnego Ośrodka Kultury Leśnej z Gołuchowa i Henryka Kapusty, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica. Wystawa pod tytułem „Sztuka inspirowana lasem" zostanie w mieście do września. Przedstawia prywatne zbiory autentycznych akcesoriów myśliwskich z minionego wieku oraz prace artystów, których do tworzenia zainspirował las i jego bogactwo. Zaprezentowano także grafiki leśniczówek Nadleśnictwa Brodnica. Podstawowy materiał twórczy to drewno, którego wykorzystanie do twórczego wyrazu zaskoczyło niejednego uczestnika wystawy.

Wymieniony wernisaż to jedna z atrakcji trwającego w dniach 27-29 maja XXI Festiwalu Muzyki Myśliwskiej „O Róg Wojskiego" Brodnica 2016. Mam nadzieję, że tak przygotowana i zaprezentowana wystawa pozwoli wielu przybyłym na festiwal gościom i mieszkańcom miasta inaczej spojrzeć na las i być może wielu zainspiruje do tworzenia.

Wystarczy uruchomić wyobraźnię.