Lista aktualności Lista aktualności

Kornik ostrozębny (Ips acuminatus)

Kornik ostrozębny jest groźnym szkodnikiem wtórnym sosny. Prawdopodobnie ostatnie suche i gorące lata spowodowały osłabienie drzewostanów sosnowych i stworzyły na naszym terenie dobre warunki rozwoju tego szkodnika .

Ponieważ kornik ten zasiedla drzewa stosunkowo zdrowe, inaczej niż czynią to inne korniki, a także z uwagi na trudności związane z wczesnym rozpoznaniem zaatakowanych przez niego drzew, chrząszcz ten jest jednym z najgroźniejszych szkodników wtórnych sosny.

Żerowisko tego szkodnika zakładane jest zawsze pod cienką, gładką, „żółtą" korowiną, głównie w częściach wierzchołkowych rosnących sosen ale również na gałęziach nie usuniętych wierzchołków drzew leżących na ziemi.  Żerowisko w znacznym stopniu narusza  biel, co w efekcie skutkuje prowadzi  do szybkiego zamierania drzew. Bardzo silne obłożenie strzał wskazuje na  gradację tego szkodnika.

Najliczniejsze szkody  odnotowano w drzewostanach starszych na żyźniejszych siedliskach , głównie lasowych  w Leśnictwach Bruchniewo i Sielanka. Łącznie  pozyskano masę z drzew zasiedlonych około 500m3. Koszt zwalczania jest bardzo wysoki, gałęzie i części wierzchołkowe należy spalić. W kwietniu i czerwcu  w grupach po 2-3 szt zostaną wywieszone pułapki feromonowe z feromonem Acumodor, których zadaniem będzie wyciągnięcie kornika z drzewostanów