Lista aktualności Lista aktualności

IV KONFERENCJA EKOLOGICZNA W PRZYJEZIERZU

Pod hasłem „Przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce'' w dniach 25-26 lutego 2016 r. w Przyjezierzu odbyła się IV Konferencja Ekologiczna.

     Organizatorem konferencji było lokalne Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Przyjezierze" wraz z Fundacją „Rozwój Tak Odkrywki Nie". Prezes stowarzyszenia Pan Józef Drzazgowski zaprosił na konferencję przedstawicieli świata nauki, władz samorządowych (zarówno lokalnych jak i z innych regionów Polski, w których planowane jest wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową), Lasów Państwowych (Nadleśnictw Miradz i Gołąbki) oraz organizacji pozarządowych (w tym Greenpeace Polska). Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki.

     Zaproszeni prelegenci przygotowali i przedstawili bardzo interesujące wystąpienia dotyczące, m. in.:

  • potencjału rolnictwa południowej Wielkopolski oraz skutków ekonomicznych ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice;
  • miejsca ekspertyz przyrodniczych w procedurach ocen oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • opinii społecznych dotyczących energetyki w kraju na podstawie analizy badań opinii publicznej;
  • analizy podejścia do finansowania nowych inwestycji węglowych przez największe instytucje finansowe obecne na rynku finansowym Europy;
  • światowych i europejskich tendencji związanych ze strukturą wytwarzania energii elektrycznej.

     Na spotkaniu zaprezentowane i omówione zostały również postępujące zmiany związane z coraz większą degradacją środowiska naturalnego spowodowanego wydobywaniem i spalaniem węgla. Poruszono problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym spalaniem paliw kopalnym, omówiono także skutki wzrostu temperatury na świecie oraz bardziej lokalny problem drastycznego spadku poziomu wód gruntowych we wschodniej Wielkopolsce oraz na Kujawach. Tragiczny w skutkach spadek poziomu wód powoduje zjawisko zwane „stepowieniem Kujaw". Zanikają bagna i naturalne „oczka wodne" (ostoje bioróżnorodności), wysychają jeziora. Jest to proces spowodowany kilkoma czynnikami, głównie globalnym ociepleniem, które wpływa na coraz częstsze bezśnieżne zimy w regionie i ogólne bardzo niskie sumy rocznych opadów atmosferycznych; dodatkowy, wymierny negatywny wpływ na obniżanie się poziomu wód mają wielkie pobliskie odkrywki węgla brunatnego rozlokowane wokół Konina. Odwodniły one ogromne obszary w obrębie tzw. lejów depresyjnych. Niepotrzebne kopalni wody zostały odprowadzone w większości do Warty. Niestety trwają prace nad rozpoczęciem wydobycia węgla brunatnego z kolejnej odkrywki – Ościsłowo. Zlokalizowana ona jest zaledwie kilkanaście kilometrów od południowych granic Nadleśnictwa Miradz, które od wielu już lat boryka się z problemem susz. Drzewostany, niezależnie od wieku i gatunku zostają osłabione a tym samym bardziej podatne na ataki ze strony szkodników wtórnych (owadów takich jak np. korniki, przypłaszczek i opiętki). Coraz częściej leśnicy odnotowują usychające dęby, olsze, sosny, świerki i inne gat. drzew niezależnie od ich wieku.

Więcej informacji nt. IV Konferencji Ekologicznej w Przyjezierzu można przeczytać tutaj.