Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że dla Nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski i Żołędowo, zostały wykonane projekty planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania tych planów na środowisko.

Plan ten będzie obowiązywał na lata 2022-2031. Z projektem planu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:


https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-toruniu/plan-urzadzenia-lasu


Uwagi i wnioski można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 23 grudnia 2021 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski.


Toruń 30.11.2021r.