Lista aktualności Lista aktualności

Historia zapisana w lesie - otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Jamy

Nadleśnictwo to podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa oraz jednostki specjalne (szkółkarskie, łowieckie). W Polsce aktualnie jest 429 nadleśnictw. Każde z nich gospodaruje na obszarze od kilku do ponad 30 tysięcy ha lasów.

Pierwsze wzmianki na temat administracji leśnej w Jamach widnieją w aktach metrykalnych parafii ewangelickiej w Gardei. Mianowicie pod datą 28 listopada 1783 roku podleśniczy z Jam, Friedrich Teichmann ożenił się z wdową Anną Cathariną Christianin. To dowód na blisko 240 lat historii leśnictwa w Jamach.

W księgach rachunkowych z 1809 roku znaleziono listę płac, gdzie figuruje już nadleśniczy i służba terenowa. Tę datę należy przyjąć jako początek Nadleśnictwa Jamy.

Istniejące biuro zostało wybudowane w 1868 roku i kilka razy było przebudowywane, aby dostosować warunki pracy do rosnących potrzeb. Nadszedł jednak czas, aby wyprzedzić uciekający czas i zapewnić warunki pracy i obsługę interesantów na poziomie XXI wieku - Lasy Państwowe to Skarb Państwa a to przecież zobowiązanie.

W dniu 13 maja 2022 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Nadleśnictwa Jamy.  Uroczystość ta miała dla pracowników Nadleśnictwa Jamy szczególne znaczenie bo nowe biuro to dla nich nowe miejsce pracy po 154 latach urzędowania w starym budynku.

Podczas uroczystości Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu reprezentował jego zastępca, Pan Bartosz Pewniak, który przybył wraz z naczelnikami RDLP w Toruniu.

W imieniu Posła na Sejm RP Michała Kałużnego przybył jego asystent, Michał Żmijewski.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy, Pana Wiesława Koseckiego do Jam przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatowych i gminnych. Nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych Wojska Polskiego, Policji I Straży Pożarnych oraz myśliwych z ZO PZŁ w Toruniu..

W tym szczególnym dniu podczas uroczystości obecni byli także przedstawiciele państwowych służb cywilnych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Parków Krajobrazowych Wdeckiego i Brodnickiego,  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu i WIORiN w Grudziądzu.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć firm współpracujących z Nadleśnictwem Jamy tj.: BUL w Gdyni, Zakładów Usług Leśnych oraz przedstawicieli firmy HOSTA GROUP, która zbudowała nową siedzibę Nadleśnictwa Jamy. Do Jam przybyła Małgorzata Stawska – prezes firmy wraz z współpracownikami.

Obecny był także kapelan leśników Diecezji Toruńskiej, ksiądz Gabriel Aronowski.

Uroczystości nie miałyby właściwego charakteru i oprawy, gdyby nie obecność Nadleśniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Kwidzyna z terenu RDLP Gdańsk oraz niemal wszystkich pracowników Nadleśnictwa Jamy. Nie mogło zabraknąć także pracowników emerytowanych. Na uroczystości do Jam przybył ponadto Marek Wyżlic, emerytowany już Naczelnik Wydziału Infrastruktury RDLP w Toruniu oraz Tadeusz Kempa i Dawid Kikulski – byli  nadleśniczowie.

Po przywitaniu przybyłych gości Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy, Wiesław Kosecki zaprosił Dyrektora RDLP w Toruniu oraz Panią Prezes Hosta GROUP do wspólnego przecięcia symbolicznej, leśnej wstęgi. Z tą chwilą nowe biuro Nadleśnictwa Jamy stało się oficjalną siedzibą jednostki i wizytówką Lasów Państwowych w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, co zostało publicznie ogłoszone.

Po tym jakże wymownym geście uczestnicy posadzili pamiątkowego dęba, który jako symbol trwałości i długowieczności będzie świadkiem rozpoczynającego się kolejnego etapu historii Nadleśnictwa Jamy. Posadzona sadzonka to potomek „Dębu Rzeczypospolitej” z Jaru Brynicy, który już nie istnieje bo spłonął podpalony przez człowieka pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku.

Na pamiątkę dzisiejszych uroczystości odsłonięto pamiątkowy kamień, na którym wyryto napis o wydarzeniu, które właśnie miało miejsce. Zwieńczeniem tej części uroczystości było poświęcenie przez księdza kapelana wybudowanego biurowca i wszelkiego dzieła ludzkich rąk.

Po tej części uroczystości zabrzmiał sygnał „Darz Bór”, którego symbolika dla leśników jest tak jednoznaczna i wymowna, że wszyscy długo jeszcze słuchali echa, które wiatr niósł po lesie pośród otaczających Jamy starych dębów i buków.

Po wykonaniu wspólnej fotografii Nadleśniczy Wiesław Kosecki zaprosił wszystkich na krótki koncert muzyki salonowej w wykonaniu trębaczy myśliwskich pod kierownictwem Pawła Ciesielskiego z Nadleśnictwa Lidzbark. Ten uroczysty i dystyngowany koncert zakończył pierwszą część uroczystości w Jamach.

W czasie przerwy zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić budynek z przewodnikiem - pracownikiem biura i poznać zastosowane rozwiązania przy budowie i aranżacji wnętrz. Dla przybyłych emerytów to zwiedzanie było wielkim przeżyciem bo porównanie czasów minionych z teraźniejszością dla wielu było szokiem.

Dla zwiedzających organizatorzy przygotowali wystawę starych mundurów leśnych i dokumentów sprzed wielu lat. Niektóre ich zapisy wywoływały zachwyt z powodu uniwersalnych zapisów i barwnego jak na dzisiejsze czasy języka. W pokoju leśniczych przygotowano wystawę zdjęć byłych leśniczych i innych pracowników. Wielu zwiedzających do tego pokoju wracało wielokrotnie i z uwagą śledzili postaci z przeszłości. Samo obserwowanie ich reakcji było dla organizatorów wystarczającą nagrodą za wniesiony trud w przygotowanie wystawy.

Po krótkiej przerwie uroczystości przeniosły się do nowej świetlicy Nadleśnictwa Jamy. W czasie swojego wystąpienia Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy przedstawił Nadleśnictwo Jamy jako nowoczesną jednostkę, która wiele już dokonała i wiele jeszcze planuje zdziałać na wielu płaszczyznach. Zwrócił także uwagę zebranych na szczegóły związane z budową biurowca.

W następnej części swojego wystąpienia Nadleśniczy przystąpił do podziękowań dla osób zasłużonych w powstanie nowego obiektu. Każdy uczestnik procesu decyzyjnego, finansowego i wykonawczego, który na budowie zostawił kawałek swojego serca został w szczególny sposób wyróżniony.

Końcowym etapem drugiej części uroczystości było składanie życzeń gospodarzom. Na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Jamy płynęły szczere i budujące słowa uznania, szacunku i podziwu dla podziwianej przez wszystkich inwestycji. Każdy szczerze gratulował odwagi w podejmowaniu decyzji, konsekwencji w ich realizacji i rozmachu, który niektórych wprawiał w osłupienie. 

Po kolejnej przerwie, którą goście również efektywnie wykorzystywali na poznawanie tajników nowego obiektu, w trzeciej już części tych niecodziennych dla Nadleśnictwa Jamy uroczystości zastępca nadleśniczego, Henryk Kapusta przedstawił zebranym historię Nadleśnictwa Jamy wygrzebaną w starych, archiwalnych dokumentach. Jego referat zatytułowany „Dwa wieki historii zapisanej w lesie” przeprowadził słuchaczy przez dzieje Nadleśnictwa Jamy począwszy od powstania Księstwa Warszawskiego w 1807 roku przez II Rzeczpospolitą aż po czasy współczesne. Największe jednak emocje gości wzbudziła prezentacja fotografii byłych pracowników Nadleśnictwa Jamy, zarówno tych jeszcze żyjących jak i tych, którzy odeszli do wiecznej służby u Świętego Huberta.

Po tej części Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy zaprosił wszystkich znamienitych gości i pracowników na uroczysty obiad.

Leśnictwo w Jamach istnieje już prawie 240 lat. Przez ten czas wiele pokoleń leśników pracowało dla lasu i w lesie zapisywało swoją historię. Każdy pozostawił jakiś ślad i tylko wtajemniczeni potrafią te ślady odczytać. Znajdziemy tam ślady historii,  gospodarki, budownictwa, rolnictwa, hodowli, polityki czy nawet religii. Zapisano tam wiele, bo „las to najpiękniejszy uniwersytet”.