Lista aktualności Lista aktualności

Europejski Zielony Ład a interes Polski

24 lipca br. odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Inicjatorem spotkania był Pan Michał Woś Minister Środowiska, a tematyka poświęcona była zachowaniu interesów Polski w procesie zmierzającym do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej.

Słowo wstępne wygłosiła Pani Krystyna Szyszko, wdowa po śp. prof. Janie Szyszko, która odczytała jedno z oświadczeń napisanych przez Profesora w przeddzień Jego śmierci – dotyczyło ono roli pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy. Śp. prof. Jan Szyszko przez ponad trzy dekady prowadził badania na ten temat w stacji terenowej w Tucznie, a jako Minister Środowiska walczył o włączenie lasów do rozliczeń państw w zakresie pochłaniania i emisji gazów cieplarnianych.

Pierwszy z referatów wygłosił Pan Michał Woś Minister Środowiska, który przedstawił koncepcję polskiego systemu handlu emisjami PL ETS. W swoim przemówieniu wskazał na konieczność nakreślenia horyzontu zmian w polityce klimatycznej i wskazanie kwestii, na które możemy się zgodzić oraz tych, które budzą nasze wątpliwości.

„(…) Dzieją się rzeczy wielkie i ważne, (…) wiele mówimy o wielkim zielonym ładzie, mówimy o zmianach klimatycznych, (…) mówimy o zielonej polityce, a to wszystko ma swój kontekst (…), powinien być odczytywany z perspektywy interesu Polski.” Michał Woś, Minister Środowiska

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać Pana Pawła Sałka, doradcę Prezydenta RP ds. środowiska, który mówił o aspektach bioróżnorodności i ochrony przyrody w kontekście realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas konferencji były poruszane również tematy związane z ciepłownictwem, geotermią, energią elektryczną oraz gazem. Znamienici prelegenci przedstawili wiele przykładów wpływu polityki klimatycznej UE na działalność różnych gałęzi gospodarki oraz ponoszone w związku z nią koszty, które ostatecznie dotykają odbiorców usług, czyli obywateli.

W konferencji udział wzięli m.in. Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, duchowni, rolnicy i leśnicy z Panem Andrzejem Koniecznym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych na czele. Lasy Państwowe były współorganizatorem konferencji.