Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

W rocznicę utworzenia Ligi Ochrony Przyrody - 9 stycznia 1928 roku obchodzony jest Dzień LOP. Jest to najstarsza ogólnopolska organizacja, której głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw względem środowiska naturalnego. Liga realizuje działania promujące piękno i znaczenie przyrody, szerzy wiedzę o celach jej ochrony, związane z tym problemy i zagrożenia.

Początki nie były łatwe

Po zakończeniu I wojny, już 17 grudnia 1919 roku, w Warszawie grono przyrodników wystąpiło z wnioskiem, na podstawie, którego Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołał Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody. Następnie w 1920 r. powołano Państwową Radę Ochrony Przyrody, na której czele stanął wybitny przyrodnik - prof. Władysław Szafer. LOP jako organizacja ogólnokrajowa została założona właśnie z inicjatywy PROP. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928 a pierwszym prezesem wybrano prof. Józefa Mroziewicza.

Kolejne pokolenia działaczy

Dziś aktywiści Ligi Ochrony Przyrody prowadzą działania prewencyjne, interweniują w sytuacjach wykroczeń lub przestępstwa przeciwko przyrodzie. Tego dnia w całym kraju prowadzone są liczne zabawy, konkursy i inne akcje realizowane przez jednostki terenowe Ligi.

LOP współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Jest m.in. członkiem założycielem Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), prowadzi również Europejskie Centrum Ekologiczne (inicjator Europejskiej Zielonej Karty). Projekt ten został nagrodzony w 1996 roku przez Ministerstwo Środowiska za wkład edukacyjno-popularyzatorski. 

Liga prowadzi szeroką działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plakatów, kalendarzy, zakładek. Wydaje też własny miesięcznik „Przyroda Polska” z wkładką „Biuletyn EKO-edukacyjny”. Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.

Toruński Okręg LOP

Swój wkład w dorobek LOP wnoszą również leśnicy z toruńskiego Okręgu LOP, który propaguje szacunek do naturalnego środowiska, edukuje młodych obywateli, organizuje akcje społeczne, wspiera ludzi nauki. Tutejsi działacze działają prężnie, organizują obozy i zajęcia edukacyjne dla początkujących miłośników ochrony przyrody.

Żyjemy w pięknym regionie, często nie doceniamy wyjątkowego uroku otaczających krajobrazów. W tym dniu warto zatrzymać się na chwilę uświadomić sobie, że przyroda jest wspólnym dobrem, za które wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni.

JP