Lista aktualności Lista aktualności

Dyrektor i wojewoda rozmawiali o lasach kujawsko-pomorskich

Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu był w piątek 22 kwietnia br. gościem Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego.

Wiodącym tematem rozmowy były sprawy najważniejsze dla regionu, z punktu widzenia lasów państwowych.

Dyrektor Janusz Kaczmarek przybliżył wojewodzie podstawowe informacje o lasach regionu. Zajmują one w województwie kujawsko-pomorskim 420 tys. hektarów, co się przekłada na lesistość rzędu 23,4%, czyli niższą od średniej krajowej, która zbliża się już do 30%. Kondycja zdrowotna lasów jest bardzo dobra, niemniej podlegają one licznym zagrożeniom zarówno naturalnym, jak niedostatek opadów, szkodliwe owady, choroby grzybowe, jak i spowodowanym działalnością człowieka, jak pożarami czy zaśmiecaniem.

Rozmowa dotyczyła najważniejszych bieżących tematów, w które są lub wkrótce będą zaangażowane również lasy państwowe. Należy do nich plan budowy Narodowego Centrum Astronomii i Inżynierii Kosmicznej na terenie Borów Tucholskich (Nadleśnictwo Osie) realizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz krajowe Centrum Szkolenia Strzelectwa Myśliwskiego i Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Tuchola.

Dyskutowano sprawy rozstrzygane i realizowane w ramach współpracy Lasów Państwowych, administracji publicznej, czy samorządów, w tym nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa, realizację prawa ochrony przyrody (w tym współdziałanie z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska przy tworzeniu i wykonywaniu Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000), czy współfinansowanie inwestycji drogowych.

Obydwaj rozmówcy podkreślali potrzebę współpracy różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń dla pomyślnego rozwoju regionu. Przykładem mogą być dobre tradycje takiego współdziałania regionalnych struktur władzy państwowej i Lasów Państwowych.

Dyrektor Kaczmarek wręczył wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi dwa albumy pokazujące piękno, wartości przyrodnicze, kulturowe i społeczne lasów – zielonego bogactwa regionu kujawsko-pomorskiego.