Lista aktualności Lista aktualności

Dąb Rzeczypospolitej - świadek naszych dziejów

Ciekawostką przyrodniczą Nadleśnictwa Brodnica jest z pewnością Dąb Rzeczypospolitej w rezerwacie Jar Brynicy.

Dąb Rzeczypospolitej (fot. Borys Szpryngwald)

Spośród wszystkich pomników przyrody zdobiących nasze nadleśnictwo jest najbardziej okazały. Dąb liczy sobie ponad 4 wieki, ma 33 metry wysokości i obwód ponad 6 metrów. Pomimo sędziwego wieku i ogromnej dziupli w części odziomkowej, jego stan zdrowotny należy ocenić, jako bardzo dobry. Świadczy o tym pełne ulistnienie konarów oraz postępujące zarastanie dziupli, do której dawniej można było wejść, a dziś drzewo skutecznie zawarło swoje wnętrze przed nieproszonymi gośćmi. Niegdyś pod dębem na tzw. „tanz-placu” organizowane były huczne zabawy taneczne, gdzie przy muzyce orkiestry i degustacji miejscowych trunków okoliczna ludność zażywała wczasów. Miejsce to odcisnęło swój ślad w publikacji historycznej pt. "Roślinność Pojezierza Brodnickiego i terenów sąsiednich ze stanowiska ochrony przyrody" autorstwa prof. Zygmunta Czubińskiego.

Fragment publikacji prof. Zygmunta Czubińskiego - miejsce spotkań pod Dębem Rzeczyposplitej

Drzewo to jest perłą wieńczącą urokliwy rezerwat przyrody Jar Brynicy. Rezerwat o charakterze leśnym, liczącym sobie ponad 28 ha, został utworzony w celu zachowania naturalnego biegu doliny rzeki Brynicy, która w tym miejscu ma charakter rzeki górskiej, ze stromymi zboczami jaru. W rezerwacie zachowały się naturalne fragmenty zbiorowisk leśnych: grądy subkontynentalne oraz łęgi jesionowo–olszowe. W drzewostanach rezerwatu panującym gatunkiem jest okazała sosna pospolita w wieku blisko 200 lat, a towarzyszą jej grab pospolity, dąb szypułkowy, olsza czarna, lipa drobnolistna i klon zwyczajny. Na terenie rezerwatu występują rzadkie i chronione rośliny, jak wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów czy podkolan biały.

Wawrzynek wilczełyko (fot. Magdalena Wysokińska)

Do rezerwatu najlepiej dojechać udostępnioną do ruchu kołowego drogą, najlepiej rowerem od miejscowości Gutowo lub Czarny Bryńsk. Drogi w leśnictwie są oznaczone tablicami kierunkowymi do Dębu Rzeczypospolitej. Sam rezerwat udostępniony jest pieszym szlakiem prowadzącym najpierw do pomnika przyrody i dalej do krawędzi skarpy jaru, skąd rozciąga się malowniczy widok, a z dna dobiega szum bystro płynącej Brynicy.

Miejsce wręcz romantyczne. Kto nie widział, gwarantujemy, że będzie zachwycony!