Lista aktualności Lista aktualności

Coraz więcej nietoperzy w naszych borach

Sukces projektu ochrony czynnej nietoperzy

Nietoperze to ssaki żywiące się owadami. Ich obecność w lesie jest dla leśników bardzo cenna ze względu na świadczone usługi ekosystemowe i wzrost stabilności biologicznej lasu.

Zimą kiedy brak jest owadów, nietoperze nie mając pożywienia zapadają w sen zimowy czyli hibernację. Umożliwia im to przetrwanie czasu głodu, który trwa kilka najchłodniejszych miesięcy w roku.

Nietoperze są ważnym elementem ekosystemu zwiększającym stabilność biologiczną Borów Tucholskich.

Nadleśnictwo Rytel zrealizowało w 2012 roku projekt mający na celu poprawę warunków bytowych nietoperzy, w ramach którego, poza wywieszaniem letnich budek rozrodczych, przystosowano do potrzeb hibernujących nietoperzy trzy ziemianki.

Ziemianki te zostały wyposażone w panele hibernacyjne, ściany z cegły dziurawki oraz samonapełniające się zbiorniki z wodą, zapewniające niezbędną w czasie hibernacji wilgoć. W pierwszych dniach lutego każdego roku, w celu policzenia zimujących nietoperzy, ziemianki są kontrolowane przez leśników. Umożliwia to ocenę efektywności zastosowanych rozwiązań oraz skuteczniejsze planowanie ochrony tych zwierząt.

W wynikach wykonanych spisów widać wyraźny trend wzrostowy liczebności nietoperzy korzystających z naszych ziemianek. W trakcie pierwszej zimy po zakończeniu projektu w obiektach zimowało 6 osobników. W trakcie zimy 2013/12014 r. stwierdzono 10 osobników. Podczas tegorocznych spisów naliczono łącznie 27 osobników, trzech gatunków nietoperzy. Nietoperze znane są z konserwatyzmu w wyborze miejsc zimowania. Jest to zrozumiałe, gdyż w przypadku źle dokonanego wyboru nie mają szans na doczekanie wiosny. Mimo to ich liczebność w naszych ziemiankach wzrasta bardzo szybko.