Lista aktualności Lista aktualności

Bractwo Świętego Huberta w Śliwicach ma 20 lat

Bractwo Świętego Huberta w Śliwicach jest stowarzyszeniem przykościelnym zrzeszającym myśliwych i sympatyków myślistwa, którego celem jest umacnianie kultu Świętego Patrona wśród myśliwych oraz przybliżanie go społeczeństwu, jako duchowej, zakorzenionej w polskiej tradycji, wartości łowiectwa.

Obchody jubileuszu 20-lecia Bractwa zbiegły się z niezwykłą okolicznością, przekazaniem relikwii św. Huberta Parafii w Śliwicach. Dokonał tego w 5 czerwca 2020 r. na uroczystej Mszy św. w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr. Mirosław Adamczyk, nuncjusz apostolski. Stało się to po długoletnich staraniach Bractwa, które zabiega również o nadanie patronatu św. Huberta  miejscowości Śliwice.

W organizację  wydarzenia włączyli się leśnicy z Borów Tucholskich, którzy systematycznie wspierają wiele inicjatyw związanych z krzewieniem tradycji i kultury narodowej, regionalnej, czy też lokalnej. Skromne obchody jubileuszu, wymuszone COVID 19,  odbyły się w leśnej scenerii, w szkółce leśnej Różanek zarządzanej przez Nadleśnictwo Woziwoda.

Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w adresie skierowanym do członków Bractwa napisał m.in.Członkom Bractwa życzę wszelkiej pomyślności, w tym radości i satysfakcji z uprawiania etycznego, humanitarnego, realizowanego zgodnie z pięknymi tradycjami myślistwa. Życzę także mądrego, pełnego pasji angażowania się w przekazywanie społeczeństwu idei łowiectwa, tak głęboko zakorzenionego w polskiej historii i kulturze”.  

W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu oraz miejscowi nadleśniczowie.