Lista aktualności Lista aktualności

Bobry w Leśnictwie Łęga

Nowa budowla powstała na Trynce

   Przez środek obszaru leśnictwa Łęga przepływa rzeczka Trynka, przylegają do niej grunty prywatne wsi Elgiszewo, głównie podmokłe porośnięte olszyną. Są one trudno dostępne i przez to często można tam spotkać dziką zwierzynę (dziki, łosie, jelenie) a także bobry. Właśnie te ostatnie szczególnie zaznaczają tutaj swoją obecność. Oznakami tego , że bytują tu bobry są licznie pościnane drzewa a także nory w burtach rzeki. Tej jesieni te zwierzęta zbudowały kolejną imponującą tamę i tuż przy niej swój dom, czyli żeremie. Poprzednią tamę zbudowały jesienią 2013, lecz została ona przerwana podczas wiosennych roztopów. Obecna tama ma około 15 m szerokości i 1,5m wysokości, spiętrza wodę na około 1 m i tworzy rozlewisko o obszarze ponad 1 ha. Tama zbudowana jest ze ściętych gałęzi i uszczelniona mułem rzecznym. Dzięki temu bobry mogą przemieszczać się po zalanym obszarze praktycznie nie wychodząc z wody. Zabezpiecza je to przed atakiem drapieżników. Ścinając drzewa zdobywają pokarm i materiał do budowy tamy i żeremia, odgryzają wszystkie cieńsze gałęzie i chowają pod wodą jako pokarm na zimę.

   Ścinając drzewa i zalewając znaczne obszary bobry powodują zwykle pewne szkody, ale na szczęście obecnie zalane są nieużytki na których nie była prowadzona żadna działalność człowieka. A zatrzymanie wody  na obszarze sąsiadującym z lasem z pewnością poprawi jego bioróżnorodność.