Lista aktualności Lista aktualności

15 maja Dniem Polskiej Niezapominajki

Dzień Polskiej Niezapominajki jest świętem przyrody i ekologii. Zwłaszcza tego dnia promujemy walory przyrodnicze naszego kraju, podkreślamy bogactwo gatunków i bioróżnorodność występującą w Polsce.

To doskonała lekcja przyrody, która uświadamia młodemu pokoleniu rolę natury w życiu każdego człowieka. Przypomina o szacunku, jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej" i "wielkiej” Ojczyzny.

Majowe Święto Niezapominajki ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, ważnych osób, miejsc i sytuacji. "Polska Niezapominajka" jest zachętą, aby budować silne, głębokie więzy i relacje z najbliższymi oraz szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia - aby ich dostrzegać i być otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Podkreśla rolę wartości, jakie niosą ze sobą lokalne tradycje czy wytwory ludzkiej myśl. Są nimi "perełki architektury" zachowane w miastach, miasteczkach i wsiach.

Akcję zapoczątkował w 2002 roku Andrzej Zalewski – redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", prawdziwy przyjaciel Lasów Państwowych i propagator ojczystej przyrody. Pierwsze obchody Święta Niezapominajki odbyły się 15 maja 2002 roku.

Do upamiętnienia tego dnia włączyły się również Lasy Państwowe. Z inicjatywą oczyszczenia lasów królewskich Władysława Jagiełły w 2010 roku wystąpił Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Jedlni-Letnisko. Do Polskiej Niezapominajki dołączają również rolnicy ekologiczni, pszczelarze, szkółkarze, przedszkola i szkoły.