Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

1) Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w PGL LP  można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Zarzadzenie%20nr%2044_2018%20-%20zasady%20sprzedazy%20drewna%20w%20PGL%20LP%20na%202019%20rok.pdf

2) Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/zarzadzenie_66_z_dnia_7.09.2018.pdf

3) Decyzji nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Decyzja%20nr%20137_2018%20kryteria%20wartosciowania%20ofert,%20regulaminy.pdf

4) Decyzji nr 164 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_164_z_7.09.2018.pdf

Zarządzenia Dyrektora Generalnego PGL LP w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP, jak również Decyzje Dyrektora Generalnego wraz z Komunikatami, dotyczącymi  obrotu drewnem dostępne są tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/