Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

1) Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w PGL LP  można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Zarzadzenie%20nr%2044_2018%20-%20zasady%20sprzedazy%20drewna%20w%20PGL%20LP%20na%202019%20rok.pdf

2) Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/zarzadzenie_66_z_dnia_7.09.2018.pdf

3) Decyzji nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Decyzja%20nr%20137_2018%20kryteria%20wartosciowania%20ofert,%20regulaminy.pdf

4) Decyzji nr 164 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP można zapoznać się tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_164_z_7.09.2018.pdf

Zarządzenia Dyrektora Generalnego PGL LP w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP, jak również Decyzje Dyrektora Generalnego wraz z Komunikatami, dotyczącymi  obrotu drewnem dostępne są tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

 


Informacja dotycząca poziomu obsługi nabywców drewna w 2018 roku w RDLP w Toruniu

Decyzją nr 107 z dnia 04.12.2017 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ustanowił rynek odbiorców regionalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na 2018 rok, który tworzą następujące podmioty:

  1. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA, nr REGON 870326707
  2. ANDREWEX Sp. z o.o., nr REGON 311561410
  3. DELTA GARTENHOLZ POLSKA Sp. z o.o., nr REGON 091585700
  4. SYLVA Sp. z o.o., nr REGON 190395235
  5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne COMPLEX Sp. z o.o., nr REGON 008048058
  6. MARTYNA SA, nr REGON 570887295
  7. Bydgoskie Zakłady Sklejek SKLEJKA-MULTI SA, nr REGON 090480375
  8. Sklejka Orzechowo SA, nr REGON 000122973
  9. PPHU MARPOL Urszula Pogorzały, nr REGON 093041200

Sprzedaż drewna

Komunikaty dotyczące sprzedaży drewna

Komunikaty Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące zasad sprzedaży drewna dostępne są tutaj:

 

 

Uprzejmie prosimy podmioty zainteresowane o korzystanie z tej witryny.

 

Sprzedaż drewna - aukcje internetowe

Aby uczestniczyć w internetowych aukcjach drzewnych należy kliknąć na poniższy link:

 

 

O szczegółowe warunki uczestnictwa należy pytać w nadleśnictwie, w którym firma dokonała rejestracji.