Regionalna Dyrekcja LP Regionalna Dyrekcja LP

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
56 65 84 300
56 65 84 366

ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
 
NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988
nr konta PKO BP: 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369
 

Tel. do portierni: 56 65 84 348

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Janusz Kaczmarek
56 65 84 347
Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej
Witold Pajkert
56 65 84 347
Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
Roman Dobrzyński
56 65 84 347
Zastępca dyrektora ds. rozwoju
Robert Paciorek
56 65 84 347

Pion dyrektora (D)

Agnieszka Mularzuk
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr (DO)
Tel.: 56 65 84 343
Lech Niesłuchowski
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Tel.: 56 65 84 303
Tadeusz Chrzanowski
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Komunikacji Społecznej (DR)
Tel.: 56 65 84 354
Jacek Cichocki
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia (DS)
Tel.: 56 65 84 352
Joanna Stec
Stanowisko Głównego specjalisty SL ds. Doradztwa Zawodowego i BHP (DB)
Tel.: 56 65 84 374

Pion zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej (Z)

Jan Pakalski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami (ZG)
Tel.: 56 65 84 341
Kazimierz Stańczak
Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów (ZO)
Tel.: 56 65 84 340
Jan Frankowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Tel.: 56 65 84 356
Marek Wyżlic
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji (ZR)
Tel.: 56 65 84 334

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Danuta Kołtun
Główny księgowy (EK)
Tel.: 56 65 84 321
Hanna Kowalska
Główny specjalista SL - kierownik Zespołu Analiz i Planowania (EP)
Tel.: 56 65 84 327
Dariusz Meyer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem (ED)
Tel.: 56 65 84 336

Pion zastępcy dyrektora ds. rozwoju (R)

Piotr Beszterda
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Łowiectwa (RŁ)
Tel.: 56 65 84 309
Mirosław Derwojed
Kierownik Zespołu Informatyki (RI)
Tel.: 56 65 84 355
Maria Staśkiewicz
Naczelnik Wydziału Administracji (RA)
Tel.: 56 65 84 360
Honorata Galczewska
Stanowisko Głównego specjalisty SL ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych (RP)
Tel.: 56 65 84 371