Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji w kraju. RDLP w Toruniu nadzoruje 27 nadleśnictw.

Poniżej znajduje się schemat organizacyjny biura RDLP w Toruniu. 

Schemat organizacyjny