Asset Publisher Asset Publisher

Festyn archeologiczny z leśnym akcentem

Leśnicy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaprezentowali swoje stoisko podczas festynu archeologicznego w Biskupinie.

W dniach 13-21 września 2014 r. odbył się XX Festyn Archeologiczny w Biskupinie, który przebiegał pod hasłem „Kamień, brąz, żelazo".

W ciągu dziewięciu dni Biskupin odwiedziło 35 tys. osób. W obsłudze stoiska uczestniczyły oprócz Nadleśnictwa Gołąbki również inne jednostki RDLP w Toruniu: Nadleśnictwo Bydgoszcz, Nadleśnictwo Miradz, Nadleśnictwo Szubin, Nadleśnictwo Włocławek, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Różanna. Reprezentujący je pracownicy wykazali się dużym zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną podczas spotkań z odwiedzającymi wystawę. W ramach wystawy prezentowano liczne tablice edukacyjne przedstawiające tematykę przyrodniczą oraz dot. pracy leśników, krzyżówki o tematyce leśnej itp. Zwiedzający mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Otrzymali wiele materiałów promocyjnych i reklamowych wydanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych i dostarczonych przez Nadleśnictwa obecne na festynie. 

Doświadczenia zdobyte na festynie wskazują ogromną potrzebę szerzenia wiedzy
o polskich lasach i Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wśród społeczeństwa.

Dzięki uczestnictwu leśników w tej imprezie udało się zrealizować interesujący program edukacyjny oraz atrakcyjną promocję Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.