Aktualności

Szkolenia terenowe Służby Leśnej poświęcone hodowli i ochronie lasu stały się już tradycją w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.