Aktualności

Eksploatacja kopalin wiąże się nierozerwalnie z przekształceniem środowiska, najbardziej widocznym w krajobrazie szaty roślinnej. W miejscach wydobycia kruszyw naturalnych pojawiają się antropogeniczne zmiany, towarzysząca im degradacja siedlisk.

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.