Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży drewna

Z treścią zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 października 2016 r. w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP można zapoznać się tutaj:

Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśnym Lasy Państwowe


Załączniki do Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 października 2016 r. w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP, jak również Decyzje Dyrektora Generalnego wraz z Komunikatami dotyczącymi  obrotu drewnem dostępne są tutaj:

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/