Lista aktualności Lista aktualności

Postępy prac przy usuwaniu wiatrołomów (aktualizacja na 31.10.2018)

W zniszczonych ubiegłoroczną wichurą lasach prace porządkowe idą pełną parą.

W czternastu „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko, Woziwoda) pracuje na miejscu 110 zakładów usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo. Obecnie ścinki, przerzynki i okrzesywania dokonuje 114 harwesterów, wspieranych przez 114 forwardery, 201 ciągników i przyczepy samozaładowcze, a także 41 skiderów, które zrywają surowiec do dróg wywozowych, a także inny sprzęt.

Osiem nadleśnictw podzieliło teren leśnictw na sektory. Kadra Służby Leśnej została wsparta dodatkową obsadą (50 podleśniczych, a także inne stanowiska), w celu usprawnienia prac porządkowych. Praca odbywa się również w soboty.

Do końca września 2018 r. nadleśnictwa „klęskowe” pozyskały 4 321 225 m sześc. surowca.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace pozwalające na utrzymanie przejezdności dróg leśnych i możliwości przenoszenia znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Ma to szczególne znaczenie w warunkach ubiegłorocznej aury obfitej w opady.

Na rzecz zakładania „upraw poklęskowych” już jesienią 2017 r., mimo występującego ogólnie słabego urodzaju, dokonano zbioru i zakupów nasion drzew liściastych ciężkonasiennych o łącznej masie 190 ton, w tym: dębu szypułkowego – 143 tony, dębu bezszypułkowego – 44 tony i buka zwyczajnego –  3 tony. Aktualnie trwa pozyskanie szyszek drzew iglastych, w tym przede wszystkim sosny zwyczajnej. Łączna masa nasion tego gatunku niezbędna do odnowienia powierzchni po wiatrołomach została wstępnie określona na ok. 2 tony. Potrzeba 137 mln sadzonek.

Uporządkowaliśmy teren poklęskowy na powierzchni 4900 ha. Już dziś trwa jego odnawianie, choć główna część sadzenia nowych lasów będzie miała miejsce w latach 2019-2021. W 2018 roku planujemy odnowić 754 ha powierzchni zniszczonych (393 ha odnowiliśmy wiosną i 361 ha posadzimy jesienią), a glebę pod przyszłoroczne nasadzenia przygotujemy na powierzchni 3900 ha.

Okresowe zakazy wstępu do lasu są sukcesywnie odwoływane, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Mapę nadleśnictw, które wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić pod adresem http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/, natomiast na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw można uzyskać informacje nt. dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu.

Dla nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda, Czersk i Przymuszewo Minister Środowiska zatwierdził aneksy do planów urządzenia. Dla nadleśnictw Rytel i Runowo rozpoczęły się prace prowadzące do sporządzenia nowych planów urządzenia lasu na lata 2020-2029. Wykorzystano zlecone i opracowane precyzyjne ortofotomapy (zdjęcia lotnicze). Okres obowiązywania poprzednich planów dla tych nadleśnictw ze względu na klęskę uległ skróceniu. 

O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.