Lista aktualności Lista aktualności

Postępy prac przy usuwaniu wiatrołomów (aktualizacja na 30.11.2017)

W zniszczonych sierpniową wichurą lasach prace porządkowe idą pełną parą.

W czternastu „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko, Woziwoda) pracują na miejscu 154 zakłady usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo. Obecnie ścinki, przerzynki i okrzesywania dokonuje 157 harwesterów (oraz 1 należący do LP), wspieranych przez 151 forwarderów oraz 205 ciągników i przyczep samozaładowczych, zrywających surowiec do dróg wywozowych, a także inny sprzęt.

Dziesięć nadleśnictw podzieliło teren leśnictw na sektory. Kadra Służby Leśnej została wsparta dodatkową obsadą (50 podleśniczych, a także inne stanowiska), w celu usprawnienia prac porządkowych. Praca odbywa się również w soboty.

Do końca listopada nadleśnictwa „klęskowe” pozyskały 1 154 595 m sześc. surowca.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace przystosowujące drogi leśne do znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Ma to szczególne znaczenie w warunkach tegorocznej aury obfitej w opady.

Równolegle leśnicy pilnie zbierają nasiona (potrzeba ich 180 ton) w celu wyhodowania niezbędnych sadzonek (np. 2-3 letnich dla dębu), które będą sadzone w kolejnych latach na powierzchni poklęskowej. Ze względu na rozmiar potrzeb, zbiór musi odbywać się poza miejscowymi nadleśnictwami, ale zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej.

Okresowe zakazy wstępu do lasu są sukcesywnie odwoływane, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Mapę nadleśnictw, które wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić pod adresem http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/, natomiast na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw można uzyskać informacje nt. dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu.

Aktualnie opracowywane są ortofotomapy (zdjęcia lotnicze), które będą wykorzystane m.in. do aktualizacji lub sporządzenia nowych 10-letnich planów urządzenia lasu.

O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.