Lista aktualności Lista aktualności

Postępy prac przy usuwaniu wiatrołomów (aktualizacja na 31.03.2018)

W zniszczonych ubiegłoroczną wichurą lasach prace porządkowe idą pełną parą.

W czternastu „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko, Woziwoda) pracuje na miejscu 111 zakładów usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo. Obecnie ścinki, przerzynki i okrzesywania dokonuje 129 harwesterów, wspieranych przez 120 forwarderów, 225 ciągników i przyczep samozaładowczych, a także 24 skideróy, które zrywają surowiec do dróg wywozowych, a także inny sprzęt.

Dziesięć nadleśnictw podzieliło teren leśnictw na sektory. Kadra Służby Leśnej została wsparta dodatkową obsadą (50 podleśniczych, a także inne stanowiska), w celu usprawnienia prac porządkowych. Praca odbywa się również w soboty.

Do końca marca 2018 r. nadleśnictwa „klęskowe” pozyskały 2 380 570 m sześc. surowca.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace przystosowujące drogi leśne do znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Ma to szczególne znaczenie w warunkach ubiegłorocznej aury obfitej w opady.

Na rzecz zakładania „upraw poklęskowych” już jesienią 2017 r., mimo występującego ogólnie słabego urodzaju, dokonano zbioru i zakupów nasion drzew liściastych ciężkonasiennych o łącznej masie 190 ton, w tym: dębu szypułkowego – 143 tony, dębu bezszypułkowego – 44 tony i buka zwyczajnego –  3 tony. Aktualnie trwa pozyskanie szyszek drzew iglastych, w tym przede wszystkim sosny zwyczajnej. Łączna masa nasion tego gatunku niezbędna do odnowienia powierzchni po wiatrołomach została wstępnie określona na ok. 2 tony.    

Okresowe zakazy wstępu do lasu są sukcesywnie odwoływane, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Mapę nadleśnictw, które wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić pod adresem http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/, natomiast na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw można uzyskać informacje nt. dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu.

Dla nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda, Czersk i Przymuszewo Minister Środowiska zatwierdził aneksy do planów urządzenia. Dla nadleśnictw Rytel i Runowo rozpoczęły się prace prowadzące do sporządzenia nowych planów urządzenia lasu na lata 2020-2029. Wykorzystano zlecone i opracowane precyzyjne ortofotomapy (zdjęcia lotnicze). Okres obowiązywania poprzednich planów dla tych nadleśnictw ze względu na klęskę uległ skróceniu. 

O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.