Lista aktualności Lista aktualności

Postępy prac przy usuwaniu wiatrołomów (aktualizacja na 31.12.2017)

W zniszczonych sierpniową wichurą lasach prace porządkowe idą pełną parą.

W czternastu „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko, Woziwoda) pracuje na miejscu 100 zakładów usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo.

Dziesięć nadleśnictw podzieliło teren leśnictw na sektory. Kadra Służby Leśnej została wsparta dodatkową obsadą (50 podleśniczych, a także inne stanowiska), w celu usprawnienia prac porządkowych. Praca odbywa się również w soboty.

Do końca grudnia nadleśnictwa „klęskowe” pozyskały 1 605 216 m sześc. surowca.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace przystosowujące drogi leśne do znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Ma to szczególne znaczenie w warunkach tegorocznej aury obfitej w opady.

Na rzecz zakładania „upraw poklęskowych” już jesienią 2017 r., mimo występującego ogólnie słabego urodzaju, dokonano zbioru i zakupów nasion drzew liściastych ciężkonasiennych o łącznej masie 190 ton, w tym: dębu szypułkowego – 143 tony, dębu bezszypułkowego – 44 tony i buka zwyczajnego –  3 tony. Aktualnie trwa pozyskanie szyszek drzew iglastych, w tym przede wszystkim sosny zwyczajnej. Łączna masa nasion tego gatunku niezbędna do odnowienia powierzchni po wiatrołomach została wstępnie określona na ok. 2 tony.    

Okresowe zakazy wstępu do lasu są sukcesywnie odwoływane, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Mapę nadleśnictw, które wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić pod adresem http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/, natomiast na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw można uzyskać informacje nt. dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu.

Aktualnie opracowywane są ortofotomapy (zdjęcia lotnicze), które będą wykorzystane m.in. do aktualizacji lub sporządzenia nowych 10-letnich planów urządzenia lasu.

O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco.