Lista aktualności Lista aktualności

LASY PAŃSTWOWE WSPIERAJĄ MODERNIZACJĘ LOKALNYCH DRÓG

11 września w Komierowie miało miejsce seminarium „Jakość, technologia i finanse na drogach samorządowych”, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, administracji rządowej, podmiotów związanych z budownictwem drogowym oraz  Lasów Państwowych. Podczas spotkania doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy Nadleśnictwem Runowo, a Powiatem Sępoleńskim odnośnie realizacji wspólnego przedsięwzięcia jakim jest przebudowa drogi powiatowej Sośno-Wąwelno-Mroczna (Las) łączna długość 3,088 km. Planowany koszt inwestycji wynosi 3 667 149,62 zł. Lasy Państwowe, dzięki życzliwości Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Andrzeja Koniecznego, wesprą przedsięwzięcie kwotą 500 tysięcy złotych. 

W ciągu trzech ostatnich lat nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przeznaczyły ponad 30 milionów złotych na remonty, modernizację i budowę dróg nie tylko leśnych, ale przede wszystkim publicznych – poinformował Dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela.

Od 11 sierpnia 2017 roku Nadleśnictwo Runowo wydało blisko 3 mln zł na prace związane z udrażnianiem, naprawą i remontem dróg, których niezadawalający stan jest następstwem huraganu stulecia.

Lasy Państwowe od lat wspierają bieżące sprawy lokalnych społeczności aktywnie współpracując z nimi na wielu płaszczyznach, a jedna z nich są liczne inwestycje dla regionów, oparte na partnerstwie publiczno-prawnym.